OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Arie Kleijwegt getiteld 'Liever geen zakkenvuller', over zijn geheugen. Arie is geïnterviewd voor het boek 'Ontberingen' van Jacob Bergsma over de winter van 1963 (uitg. Scheffers). Hij vertelt de anekdote over het vrijend stel in Bartlehiem tijdens de Elfstedentocht. Arie kan zich alleen het interview met Jacob Bergsma niet meer herinneren. Na de column een fragment uit een door Arie Kleijwegt gemaakte reportage van 9-2-1957 over de drooglegging van Oostelijk Flevoland.
-Kees Slager praat met Melchior Bogaarts, auteur van `Parlementaire Geschiedenis van Nederland na 1945; De periode van het kabinet Beel 1946-1948´ (Band D, 2e helft a) - dr. M.D. Bogaarts uitg. GNI, Nijmegen, isbn 90 71478 46 7. Een gesprek over met name de wederopbouw en de volkshuisvesting.
Gespreksonderwerpen zijn de grote omvang van het project waarmee Bogaarts in 1971 als promotieonderzoek begon, het doel van de serie, de onderwerpen die hij in de reeks heeft behandeld en de activiteiten en problemen van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting die hij in het laatste deel bespreekt.
2 HA-fragmenten.
-Kiki Amsberg praat met Fred (F.J.) Lodder, die vorige week promoveerde op het proefschrift `Lachen om List en Lust, studies over Middelnederlandse komische versvertellingen´ - uitg. Boekhandel De Ridderhof, Ridderkerk, isbn 90 80 30 83 2 3. Het betreft hier een studie over de Middelnederlandse boerden, oftewel komische versvertellingen
Gespreksonderwerpen zijn de hoofdthema's van de vertellingen, de manier waarop de zogenaamde 'boerden' werden voorgedragen door professionele vertellers en de functie van de vertellingen in de Middeleeuwen die gekenmerkt werden door een onzekere en snel veranderende samenleving. Voorafgegaan door een muziekfragment en geïllustreerd met een fragment uit het boek, voorgelezen en toegelicht door Lodder.
-Kees Slager praat met Remco van Diepen, auteur van het artikel 'Nederland en de volksstemming in het Saarland, 1934-1935 zoals dat werd gepubliceerd in Het derde Jaarboek Buitenlandse Zaken; uitg. SDU, isbn 90 12 08350 8. Nederland stuurde een soort eerste vredesmacht naar het Saarland om daar in 1934 toezicht te houden bij de volksstemming.
Gespreksonderwerpen zijn de achtergrond van de volksstemming in Saarland, die in 1935 door de Volkenbond op verzoek van Frankrijk werd gehouden en waarin de bevolking zich kon uitspreken voor hereniging met Duitsland, aansluiting bij Frankrijk of voor een verlenging van de status quo, de Nederlandse betrokkenheid bij het referendum door de inzet van Nederlandse mariniers als 'peace keeping force' en de uitzending van driehonderd Nederlandse burgemeesters om de stembureaus te bemannen en de uitslag van het referendum (de bevolking koos massaal voor aansluiting bij Duitsland).Voorafgegaan door een fragment uit het Polygoon journaal.
-In 1898 werd een nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid gehouden. Nu wordt er al enige tijd gewerkt aan een herhaling van die tentoonstelling een eeuw later. Hiervoor werd de 'Stichting Vrouw en Arbeid 1898-1998' in het leven geroepen. Vorige week werd deze stichting failliet verklaard. Er is nu ruzie tussen diverse organiserende deelnemers waaronder ook Brekend Vaatwerk. Kees Slager praat met de historica Selma Leydesdorff, directeur van het Belle van Zuyleninstituut en één van de initiatiefneemsters. Verder een reactie van Elly Cassee, voorzitter van de Stichting Vrouw en Arbeid. Er is komende week wel een bijeenkomst over de tentoonstelling bij het IIAV in Amsterdam.
Gespreksonderwerpen zijn de grote belangstelling in de vorige eeuw voor de tentoonstelling, de getroffen voorbereidingen voor de herdenkingstentoonstelling, de vorm die ze had moeten krijgen en het mislukken van de samenwerking tussen de verschillende organisaties binnen de Stichting Vrouw en Arbeid 1898-1998, die onlangs failliet is verklaard. Voorafgaand aan het gesprek draagt de presentator een fragment voor uit een stuk dat de historicus P.J. Blok in 1898 over de tentoonstelling schreef.
--rubriek: 'Het spoor terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie