OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

-In zijn ochtendwijding gaat Arie Kleijwegt in op woorden en hoe ze in het woordenboek terechtkomen. Ronald van den Boogaard heeft eens 'stankgolf' in de Van Dale doen belanden, en samen met Ton van der Graaf heeft hij pogingen ondernomen om 'kapteintje' in het woordenboek terecht te laten komen. Het woord bleek echter al te bestaan, in de betekenis van borrel.
-Paul van der Gaag in gesprek met Ivan Wolffers over de medicijnenlobby, ofwel over de vraag of er een gedragscode moet komen voor Kamerleden of voor de farmaceutische industrie. Aanleiding is de kwestie Bolkestein", die blijkt als commissaris van farmaceutisch bedrijf MSD gelobbyd te hebben bij minister voor gezondheid Borst.
-Paul van der Gaag in gesprek met Gabriël van den Brink over zijn boek De grote overgang, een lokaal onderzoek naar de modernisering van het bestaan. Woensel 1670-1920", dat komende week verschijnt. (SUN, isbn 90 6168451x)"
-Paul van der Gaag telefonisch in gesprek met Marnix Koolhaas die nu voor het programma Ongehoord op Tristan da Cunha zit.
-Reportage van Annemieke Windt ter gelegenheid van de opening van de nieuwe huisvuilcentrale in Alkmaar en het verschijnen van het boek Van 'Vulliscuyl' tot huisvuilcentrale. Vuilnis en afval en hun verwerking in Alkmaar en omgeving van de middeleeuwen tot heden" van Jurgen Vis (Verloren, isbn 90 6550 529 6).
-Paul van der Gaag in gesprek met Mirjam Prenger, redactrice van het Historisch Nieuwsblad, die een pleidooi doet voor een speciale geschiedeniszender op TV, naar analogie van het History Channel in de VS, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
-rubriek: 'Het spoor terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
herhaling
Tweede deel van de vijfdelige Spoor Terugserie "De last der lusten" over de geschiedenis van de NVSH. 2. De strijd om acceptatie Naast medische hulp in consultatiebureaus en condoomverkoop gaat de NVSH zich na de oorlog steeds meer op voorlichting toeleggen. Er worden huwelijksscholen opgericht en door het hele land houdt men lezingen en ouderavonden, vaak met behulp van voorlichtingsfilms. En met succes: de NVSH krijgt Koninklijke Goedkeuring, de pil wordt uitgevonden en mgr. Bekkers spreekt zicht uit voor seks zonder voortplantingsdoeleinden. Midden jaren zestig telt de vereniging meer dan 200.000 leden.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie Paul van der Gaag

advertentie