OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De karavaan trekt verder", zo noemt Arie Kleijwegt zijn column van vandaag, die gaat over de jaren '70 en de 'toestanden' die door Blokker omschreven werden als het zelfgebreide denken. Hij haalt herinneringen op aan de pogingen destijds om John Jansen van Galen te ontslaan, ongedaan gemaakt na zo'n 25 vergaderingen ofwel 342 pagina's notulen;
-Marnix Koolhaas in gesprek met onderwijshistoricus professor Nan Dodde, over de discussies die in het verleden zijn gevoerd over oorzaken van en mogelijke oplossingen voor te grote schoolklassen.
-Kiki Amsberg in gesprek met neerlandica en journaliste Elsbeth Etty, die afgelopen vrijdag promoveerde op haar biografie van dichteres, schrijfster en socialistisch politica Henriëtte Roland Holst (1869-1952): Liefde is heel het leven niet(Balans, isbn 90 5018 502 9).
-Marnix Koolhaas in gesprek met Mineke van Essen nav het boek ‘De jongen Jaap Kann, aantekeningen (1914-1918) van de pedagoog Otto Barendsen’, bezorgd door Mineke van Essen e.a. (Intro, Baarn, isbn 90 5574 101 9).
-Reportage van Kees Slager naar aanleiding van het verschijnen van het boek ‘Peekoffie uit Ossendrecht’ van P.J. van den Bussche (uitgegeven bij de Heemkundige Kring het Zuid-Kwartier, isbn 90 803085 1).
-Marnix Koolhaas in gesprek met Fred de Kok van de Stichting Film en Wetenschap over een klankbeeld dat de Stichting Film en Wetenschap heeft samengesteld uit geluidsmateriaal van zes radio-omroepen, over de Hongaarse opstand in 1956 en de reacties in Nederland (te bestellen door ƒ 15,- over te maken naar gironummer 1013065 van de Stichting Film en Wetenschap in A’dam ovv "Hongaarse Opstand". Met een fragment van Sprang
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie