OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-In zijn Ochtendwijding gaat Arie Kleijwegt in op de verrechtsing, zoals hij dat ziet, onder diegenen die in de jaren '70 vooraan liepen in de vernieuwingsbewegingen. Als voorbeeld noemt hij Elsbeth Etty, indertijd vooraanstaand communiste, die vorige week in OVT werd geïnterviewd over haar boek over Henriëtte Roland Holst.
-Kees Slager in gesprek met Frans Kordes, oud-voorzitter van de Algemene Rekenkamer van 1984-1991, over de geschiedenis van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van het geruchtmakende rapport van de Rekenkamer dat afgelopen week verscheen. De conclusie in dat rapport was dat de overheid de afgelopen tien jaar niets heeft geleerd van het RSV-debacle waarbij de miljarden overheidssteun in een bodemloze put verdwenen.
-Kees Slager introduceert Ronald van den Boogaard, die gaat praten met journalist Willem Breedveld over diens zojuist verschenen boek `Gaius, de onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman' dat hij schreef samen met John Jansen van Galen (Scheffers, isbn 90 5546 010 9).
-Voor de derde keer geeft Kees Slager de Geschiedeniskalender (SDU, isbn 9012 083028) weg aan de eerste luisteraar die belt met het juiste antwoord op de vraag: Wat waren in onze koloniale tijd lorrendraaiers? Smokkelaars, en het woord komt van een loer draaien.
-Kees Slager in gesprek met Oud-Spanjestrijdster mevrouw Trudel van Reemst-de Vries, die als verpleegster bij de Internationale Brigades meedeed aan de Spaanse Burgeroorlog, die 60 jaar geleden uitbrak. Tien Oud-Spanjestrijders gaan morgen naar Madrid, waar hen 60 jaar na dato als eerbetoon de Spaanse nationaliteit wordt aangeboden.
-Reportage van Marnix Koolhaas van de opening van het Schelpdiermuseum in Museum Yerseke, Kerkplein 1 te Yerseke.
-Kees Slager telefonisch in gesprek met Willem Bijleveldt, die met ingang van 1 maart 1997 de nieuwe directeur wordt van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum.
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie