OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-In zijn Ochtendwijding haalt Arie Kleijwegt herinneringen op aan de val van de Berlijnse muur, nu 7 jaar geleden, en wat zich toen achter de schermen afspeelde tussen hoofdpersonen als Helmut Kohl en Michael Gorbatsjov.
-Deze week diende staatssecretaris voor Volkshuisvesting Dick Tommel een nieuw wetsvoorstel in voor de Huursubsidie. Voorgesteld wordt de laagste inkomens meer huursubsidie te geven. Marnix in gesprek met Noud de Vreeze, directeur van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, naar aanleiding van het recente rapport van de Raad voor de Volkshuisvesting waarin wordt geconcludeerd dat de huurprijzen de pan uitrijzen. De Vreeze promoveerde op: Woningbouw, inspiratie & ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland - Noud de Vreeze (Nationale Woningraad, isbn 90 5009 138 5) Aan de orde komen o.a. de
woningnood, de wetgeving op het gebied van woningbouw en de grote verscheidenheid aan woningbouw.
-Marnix Koolhaas in gesprek met Wim Faber over de geschiedenis van Sint Maarten. (Elk jaar op 11 november). - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes - Wim Faber (Profiel, Bedum, isbn 90 5294 001 0)
Hij vertelt o.a. over de persoon Martinus, de verspreiding van zijn leer over Europa en de herkomst van het branden van lampionnen tijdens het feest.
Met een reportage van Gerard Leenders van de Sint Maarten-viering
in Venlo die daar op 9 november wordt gevierd met vraaggesprekken met omstanders en kindergezang.
-Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met historicus Ronald van Kesteren naar aanleiding van de uitspraak van Van Mierlo dat Japanners zoveel belangstelling voor geschiedenis hebben. Van Kesteren heeft zich twee jaar geleden verdiept in het geschiedenisonderwijs op de Japanse scholen.
-Marnix Koolhaas in gesprek met Frans Smits, medewerker van het Historisch Nieuwsblad, over de in hun jongste nummer verschenen Top 50 van de meest productieve historici in Nederland.
-Marnix Koolhaas in gesprek met Barbara van den Berg, van de Nederlandse Jeugdbond voor geschiedenis, over de nieuwe Januareeks, opvolger van de Fibulareeks. Zojuist verschenen de eerste twee delen: Kapers en piraten - Ronald Prud´homme van Reine (isbn 90 75922 02 7) en Nederlanders in Amerika - Judith Andries (isbn 90 75922 01 9) resp. afl. 1 en 2 van de Januareeks, uitgegeven door de Ned. Jeugdbond voor Geschiedenis. Gespreksonderwerpen zijn de activiteiten van de Jeugdbond en de onderwerpen van de reeks.
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
Eerste deel van de nieuwe vijfdelige Spoor Terugserie De eeuw van de auto, over de geschiedenis van de auto en zijn maatschappelijke gevolgen in Nederland.
Aflevering 1: Hoe het begon. De eerste auto´s, die vanaf 1896 in ons land reden, werden met argwaan bekeken. De eigenaars, die de auto´s vooral voor hun plezier hadden, werden als excentriekelingen gezien en moesten aan strenge voorwaarden voldoen om überhaupt de weg op te mogen. Pas na de spoorwegstakingen van 1903 werden de mogelijkheden van de auto erkend en begonnen steeds meer mensen er voor hun werk gebruik van te maken.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie