OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-In zijn Ochtendwijding heeft Arie Kleijwegt het over de onvoorspelbaarheid van de toekomst. Bijvoorbeeld: In 1965 heeft hij gezegd - tijdens de uitreiking van de Prix Italia in Rome, en dat is weer gememoreerd in HP uit de jaren '80 - dat voor de jeugd van tegenwoordig niets te wensen overbleef. Maar ze waren nog niet thuis of de jaren '60 braken los.
-Marnix Koolhaas in gesprek met parlementair historicus Gerard Visscher over twee eeuwen gekonkel met Kamervoorzitters, naar aanleiding van de benoeming van CDA-er Piet Bukman tot Kamervoorzitter.
-Marnix Koolhaas in gesprek met Jan Berns van het P.J. Meertensinstituut, over de geschiedenis van de dialecten naar aanleiding van de heropleving van de aandacht voor dialecten. En aan de telefoon Wim van Gelder, commissaris van de Koningin in Zeeland die deze week een rondje beloofde aan de eerste gemeenteraad die in het Zeeuws zou vergaderen.
-Recensie van het boekje “Brieven uit de trein Westerbork-Auschwitz (enkele reis)" - Bob Cahen (uitg. Tuindorp, Haarlem, isbn 90-73629-11-x).
-Marnix Koolhaas in gesprek met professor Evert van Uitert over de geschiedenis van Openbaar Kunstbezit", een radiocursus kunstkijken die in 1956 werd gestart als gezamenlijk initiatief van alle omroepen. Opgevolgd door "Kunstschrift"."
-Reportage van Paul van der Gaag naar aanleiding van het verschijnen van het boekje “Boeren, soldaten en Heiligen. Ontginning, krijgsgewoel en Kerk tussen Utrecht en het Gooi" - door W. van Schaik e.a. (uitg. Stichting Brigida te Maartensdijk, isbn 90-9010043-1). Het boek gaat over de geschiedenis van Westbroek.
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
Spoor Terugdocumentaire, met het slot van de vijfdelige serie “De eeuw van de auto", over de geschiedenis van de auto en zijn maatschappelijke gevolgen in Nederland. Aflevering 5: De prijs van de auto. Met de explosieve toename van het autoverkeer groeit ook de onveiligheid.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie