OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Salvador Bloemgarten over zijn onderduikervaringen in de tweede wereldoorlog.
-Aandacht voor het Openbaar Ministerie. Deze weken volop in de publiciteit. Niet alleen werd het met kritiek overladen rond de zaak Tjoelker, ook de handel en wandel van het OM tijdens de onlusten in Groningen staat ter discussie. De huidige crisis bij justitie vertoont opvallende parallellen met een soortgelijke crisis in de jaren zestig. Paul van der Gaag praat hierover met hoogleraar strafrecht Just `t Hart die in 1994 een boek schreef over het Openbaar Ministerie en de rechtshandhaving (uitg. Gouda, Quint).
-Dit jaar bestaat het koor 'De stem des volks' 100 jaar. Paul van der Gaag praat over het koor met Danny Nooteboom en Salvador Bloemgarten, auteurs van het boek `100 jaar De Stem des Volks, Van Strijdlied tot Oratorium’ - Danny Nooteboom e.a., isbn 90 6861 141 0, uitg. IISG - Overzichtstentoonstelling ‘100 Jaar Stem des Volks, Van strijdlied tot Oratorium’ - vanaf 17 januari Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam - Jubileumconcert Oratoriumvereniging `de Stem des Volks’ - zondag 18 januari, Concertgebouw Amsterdam. 2 Liederen + fragment dirigent Anton Krelage.
-Het Koppermaandagfeest wordt op de eerste maandag na de eerste zondag na Driekoningen gevierd. Wat houdt koppermaandag, het feest dat nu nog door drukkers en uitgevers gevierd wordt nu eigenlijk in. Paul van der Gaag praat hierover met Ineke Strouken van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur.
-Vanaf 7 oktober 1996 is de provincie Groningen al in gevecht met boer Menno Rietema, die zonder toestemming van de provincie een zogenoemde slaperdijk of opdijk, op zijn land heeft afgegraven. Rietema kreeg van Gedeputeerde Staten de opdracht om de dijk weer te herstellen. Hij was het daar niet mee eens, en inmiddels is het beroep dat Rietema indiende terechtgekomen bij de Raad van State, waar de zaak gisteren voor kwam. Kiki Amsberg ging erheen en praatte voor de zitting met Pieter van de Burg die optrad namens de gemeente Groningen en met de advocaat van boer Rietema.
-Het schip De Liefde vertrok in juni 1598, samen met vier andere schepen uit Nederland. Ze probeerden via de Straat van Magelhaes - ten zuiden van Chili - Indië en Japan te bereiken. En daar, in dat barre gebied tussen Vuurland en het uiterste zuiden van Zuid-Amerika, liep het mis. Ze moesten er overwinteren. En tijdens die overwintering stierf het grootste deel van de bemanning. Ergens in een baai moeten ze begraven liggen. Niemand is er sinds 1599 geweest. Maar dat gaat nu veranderen, want aanstaande dinsdag vertrekken vier archeologen van de Universiteit van Amsterdam erheen: op zoek naar het oudste Nederlandse zeemanskerkhof. Eén van hen is Jerzy Gawronski. Paul van der Gaag praat met hem.
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
Het Spoor Terug, waarin vandaag het eerste deel van een tweeluik over Kees Stip. Vlak na de Tweede Wereldoorlog maakte hij propagandafilms voor de Rijks Voorlichtings Dienst. Later werd hij bekend als dichter van 6-regelige dierenversjes, die hij onder andere jarenlang in de Volkskrant publiceerde, onder het pseudoniem Trijntje Fop. In 1993 kwam zijn verzameld werk uit onder de titel: Lachen in een Leeuw. Samenstelling: Willem de Haan. Presentatie: Kiki Amsberg

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Paul van der Gaag

advertentie