OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De eerste column van Hilde Verweij-Jonker (maand februari). Een column over het veranderende karakter van het voetballen en zijn toeschouwers.
-Afgelopen vrijdag werd in Utrecht door Willem-Alexander het startsein gegeven van een lange reeks herdenkingen die dit jaar aan het 350-jarig jubileum van de Vrede van Münster gewijd zal worden. Eergisteren was het namelijk op de kop af 350 jaar geleden dat de vrede van Münster tot stand kwam, de vrede waarmee een eind kwam aan de Tachtigjarige Oorlog. Op 30 mei daaropvolgend werd de vrede officieel beëdigd in het stadhuis van MÜnster. En op 5 juni werd de Vrede vanaf alle Stadhuisbalkons aan het Nederlandse Volk officieel bekendgemaakt. In het hele land, met uitzondering van Zeeland en de stad Leiden - de grootste tegenstanders van de vrede - werd volop feest gevierd. De Vrede van Munster is wat je noemt een Lieu de Memoire, een ijkpunt uit onze nationale bewustwording, en dat ijkpunt zal het komende jaar met tal van herdenkingen, lezingen en tentoonstellingen volop in de belangstelling staan. Waaróm die Vrede zo belangrijk was, en hóe we daarop de afgelopen drie-en-eenhalve eeuw hebben teruggekeken, daarover praat Hans Olink met Jacques Geurts, als historicus verbonden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. + Fragment van Gerard Leenders met Horst Lademacher in Münster en Polygoon-fragment van viering 300 jaar vrede van Münster in 1948.
-Over de manier waarop de koloniale taalpolitiek gevoerd werd, verscheen het boek `Koloniale taalpolitiek in Oost en West,' praat Marnix Koolhaas met twee van de auteurs: eindredacteur Kees Groeneboer, docent Nederlands in Indonesie, die zich verdiepte in de taalpolitiek in de Oost, en taalkundige Hein Eersel, die zich verdiepte in de taalpolitiek in Suriname. - `Koloniale Taalpolitiek in Oost en West, Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba'- red. Kees Groeneboer, isbn 90 5356 261 3, uitg. A'dam University Press.
-Iedere maand blijken er nog steeds archieven van inlichtingendiensten illegaal vernietigd te zijn. Inlichtingen Dienst Buitenland, Militaire Inlichtingen Dienst, Binnenlandse Veiligheidsdienst: van alle archieven belanden al of niet per ongeluk stukken die bewaard zouden moeten blijven in de papierversnipperaar. De Tweede Kamer heeft inmiddels een Werkgroep geïnstalleerd die een onderzoek moet gaan voorbereiden naar die illegale vernietigingen, maar zelfs mét zo'n werkgroep komen er weer nieuwe gevallen boven water. Deze week bleek dat de afgelopen jaren zo'n 500 BVD-dossiers uit de periode 1959-1990 zonder toestemming van de Rijksarchivaris door de versnipperaar zijn gegaan. Maandag komt de Parlementaire werkgroep onder leiding van PvdA-kamerlid Gerrit Valk bijeen. Vooruitlopend daarop praat Marnix Koolhaas met Roger Vleugels van de Vereniging Voorkom Vernietiging en met GroenLinks Kamerlid Leonie Sipkes, tevens lid van de parlementaire werkgroep.
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
De Spoor terugdocumentaire: Kooplieden, kapers en kolonisten Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar `Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren. Aflevering 1: De voorgeschiedenis Eind zestiende eeuw worden de wereldzeeën beheerst door Spanje en Portugal. Antwerpen is de belangrijkste haven van de Nederlanden, maar na de val van de stad trekken veel kooplieden en wetenschappers naar de jonge calvinistische Republiek. Enkelen van hen zullen een belangrijke rol gaan spelen in de Nederlandse pogingen om het Atlantische handelsmonopolie van aartsvijand Spanje te doorbreken. Het eerste succes is de verovering van het eiland Principe in 1598. Geïnterviewden: Eddie Stols (Antwerpen); Victor Enthoven (Zeeland); Kees Zandvliet; Els van Eyck; Henk den Heijer (Ghana). Presentatie: Kiki Amsberg Teksten: Aad Bos Band NA 247834

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie