OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Hilda Verwij-Jonker over nieuw normen en waarden. De veranderende kleding met name de intrede van de spijkerbroek.
-Afgelopen week waren er twee kwesties in het nieuws die met het Scheidingsverdrag tussen Nederland en België uit 1839 te maken hebben. De Schelde en de IJzeren Rijn. Over die IJzeren Rijn hebben we het in OVT al eerder gehad, omdat die spoorlijn zo'n mooi, en veel goedkoper, alternatief voor de Betuwelijn is. En hoewel de Nederlandse regering destijds niet voor dit alternatief gekozen heeft, lijkt het er nu toch op dat deze historische spoorlijn weer in gebruik genomen gaat worden omdat de Belgen dat willen. En die menen dus dat Nederland verplicht is hieraan mee te werken.
Paul van der Gaag praat hierover met Ruud Filarski, hoofd van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Hij is ingenieur én historicus. En hij is op de hoogte met alle ruzies die zich hebben afgespeeld tussen Nederland en België rond het vervoer. + Fragment uit Ter zake van de BRT.
-Paul van der Gaag praat met Arjen Taselaar over zijn proefschrift `De Nederlandse koloniale lobby; Ondernemers en de Indische politiek 1914-1940', uitg. Research School CNWS, Leiden University, isbn 90 73782 97 x, waarop hij afgelopen week promoveerde.
-Dit voorjaar gaat Theatergroep Toetssteen het theaterstuk God's Palingboer opvoeren. Het gaat over Lou de Palingboer, en dat was een fenomeen in de jaren 50 en 60. Gelanceerd door zijn vrouw Mien stichtte Lourens Voorthuyzen - want dat was zijn eigenlijke naam - al in het begin van de jaren veertig zijn eigen sekte. Ger Beukenkamp schreef het toneelstuk en hem hebben we nu aan de lijn. Maar voor ik met hem praat hoort u een fragment uit 1967 waarin Lou in het Amsterdamse Frascati voor de laatste keer optrad.
-Vijftig jaar geleden was het een revolutie op winkelgebied. Nu vinden we het doodgewoon, maar het fenomeen zelfbediening viert dit jaar een jubileum. Reden genoeg voor een boek over de geschiedenis van de supermarkt. De gebroeders van Woerkom waren de eersten, met hun `stukje Amerika in Nijmegen'. Verslaggeefster Steffie van den Oord gaat terug naar 1948, samen met voormalig cheffin Ans van Oyen , die meer dan veertig jaar lang de scepter zwaaide in de oudste zelfbedieningszaak van Nederland.
'De Supermarkt, 50 jaar geschiedenis' van Gerard Rutte & Josee Koning, uitg. De Prom, isbn 90 6801 581 8,
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
De Spoor Terugdocumentaire: Kooplieden, kapers en kolonisten. Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar `Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren.
Aflevering 3: Het Groot Desseyn Hollandse kooplieden gebruiken het 12-jarig Bestand om op verscheidene plekken in het Atlantisch gebied vaste voet aan wal te krijgen. Dat lukt in Afrika en Amerika. In 1621, als het Bestand is afgelopen, wordt eindelijk de West-Indische Compagnie opgericht. Meer als oorlogsinstrument tegen Spanje dan als handelscompagnie. Dat blijkt uit `Het `Groot Desseyn', een plan om de macht van Spanje in het Atlantisch gebied te breken. Geïnterviewden: Henk den Heijer (Ghana/Angola); Charles Gehring (Albany); Doeke Roos (Guyana); Piet Emmer; Aad Boomert (Venezuela); Ernst v.d. Boogaart (Brazilië).

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Paul van der Gaag

advertentie