OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Friso Endt over de reportage die hij moest maken op paleis Soestdijk in plaats van Hans Amberg, die ziek was. Hij moest het bezoek van Sir Winston Churchill aan Juliana en Bernard verslaan.
-A.s. dinsdag gaat de Boekenweek van start. Het thema van de Boekenweek is `Panorama Nederland - Stad en land in proza en poëzie', een thema dat inspeelt op de grote aandacht die het Nederlandse landschap de afgelopen tijd weer krijgt in proza en poëzie. Marnix Koolhaas praat hierover met de schrijver Geert Mak, die in 1996 met zijn veelgeprezen boek `Hoe God verdween uit Jorwerd' de veranderingen van het Nederlandse platteland nadrukkelijk op de literaire agenda plaatste en daarmee een aanzet gaf tot het Boekenweekthema van dit jaar. Geert Mak schreef het Boekenweekessay `Het ontsnapte land', waarin hij een zoektocht onderneemt naar het landschap uit de jeugd van zijn vader. De wetenschapper met wie Marnix Koolhaas praat over de veranderingen van het landschap praten is Auke van der Woud, hoogleraar bouwkunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze week verscheen de herdruk van zijn inmiddels klassiek geworden studie `Het lege land', waarin Van der Woud de veranderingen in het Nederlandse landschap in de periode 1798 tot 1848 in kaart brengt.
- `Het ontsnapte land'- Geert Mak, isbn 90 743 3640 x, uitg. CPNB - `Het lege land-De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848'- Auke van der Woud, uitg. Contact, isbn 90 254 1681 0
-Over de strijd en het debat om de artistieke waarde van het medium film vanaf de introductie in ons land in 1895, tot aan de Tweede Wereldoorlog, schreef Ansje van Beusekom (medewerkster filmmuseum, Amsterdam) het proefschrift `Film als kunst, Reacties op een nieuw medium in Nederland 1895 - 1940', ze promoveerde er afgelopen dinsdag op en Marnix Koolhaas praat hierover met haar.
`Film als kunst. Reacties op een nieuw medium in Nederland, 1895-1940' - mw. A.C.N. van Beusekom (in eigen beheer uitgegeven, geen isbnnummer).
-Het RIOD, het Rijks Instituut voor Oorlogs Documentatie, is zonder twijfel een van de bekendste instituten van ons land. Toch zal die bekende naam binnenkort verdwijnen. Want het RIOD, dat tot nu toe rechtstreeks onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen valt, krijgt een andere baas, nl. de Kon. Academie van Wetenschappen. En daarmee komt er een einde aan de status als RIJKS-instituut, en zal dus ook de naam veranderd moeten worden, Marnix Koolhaas praat met de voorlichter van het RIOD, David Barnouw. Luisteraars kunnen een nieuwe naam gaan bedenken voor het RIOD.
-Afgelopen vrijdag werd in Amsterdam in het IIAV, het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, de eerste van een reeks tentoonstellingen geopend ter herdenking van de grote Nationale Vrouwententoonstelling, die precies honderd jaar geleden, in 1898, werd gehouden. een soort Droste-tentoonstelling dus, een tentoonstelling ter herdenking van een tentoonstelling die 100 jaar geleden werd gehouden. Die tentoonstelling in 1898 vormde een mijlpaal in de ontwikkeling van de vrouwenbeweging in die tijd. Minister Melkert, de mannelijke minister van Sociale Zaken, opende de tentoonstelling en bracht een cadeautje mee: een paar foto's uit het onlangs teruggevonden archief van de arbeidsinspectie. Vervolgens werd Melkert rondgeleid door samensteller Dineke Stam, en verslaggeefster Steffie van den Oord registreerde enkele reacties. - Nationale Tentoonstelling Vrouwenarbeid 1898-1998, vanaf 6 maart IIAV, Amsterdam
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
De Spoor Terugdocumentaire: Kooplieden, kapers en kolonisten Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar `Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren. Aflevering 6: Curaçao: het nieuwe steunpunt Als in 1630 Brazilië is veroverd heeft de WIC eindelijk een gebied van betekenis op de vijand veroverd. Vier jaar later wordt ook Curaçao ingenomen, dat als steunpunt in het Caribisch gebied moet dienen. Niet alleen voor de terugkerende schepen uit Brazilië maar ook voor de kaapvaart. Geïnterviewden: Jannie Venema/Charles Gehring (Albany); Piet Emmer (Amsterdam); oud-gouverneur Römer (Curaçao); Arne Zuidhoek (Cuba); Aad Boomert (Tobago); Ernst van den Boogaart (Recife)
Presentatie: Kiki Amsberg Teksten: Aad Bos

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie