OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-De column van Friso Endt over de acteur Robert Breen, één van de vertolkers van Shakespeare's Hamlet.
-Aandacht voor de geschiedenis van de migratie van Duitse werknemers naar Nederland. Dit naar aanleiding van de berichten dat de arbeidsbureaus in Limburg actief personeel in Duitsland gaan werven waar op dit moment een grote werkloosheid heerst. Kees Slager praat hierover met prof. Janssen, historicus en directeur van het Sociaal Historisch Centrum Limburg en met Marlou Schrover die werkt aan een onderzoek naar Duitse migranten in Nederland in de 19e eeuw.
-Deze week werd de wijziging van de Wet op de Lijkbezorging in de Eerste Kamer aangenomen, aanleiding voor een gesprek over de geschiedenis van die lijkbezorging met Wim Cappers, die werkt aan een proefschrift over dit onderwerp en aan een jubileumboek ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie. Kees Slager praat met hem.
-Kees Slager praat met Jules van der Velde van de CGL, toegankelijke media voor mensen met een leeshandicap , in Grave over een blad dat zijn 40-jarig bestaan viert. Het is een bijzonder blad, want je kunt het niet lezen, maar alleen horen. Het heet De Band en het is het eerste gesproken weekblad van ons land, speciaal voor blinden en slechtzienden. Het eerste weekblad kwam uit in 1958 en bestaat nog steeds. + Fragmenten uit de eerste Band en een huidige computerversie. Tel CGL: 0486-486 486.
-Deze maand werden in 5 musea tentoonstellingen geopend over de Vrede van Münster. U weet wel, die vrede waarmee 350 jaar geleden een einde kwam aan de 80-jarige oorlog. De tentoonstellingen zijn te zien in Rotterdam, twee in Delft en twee in Utrecht en in juni gaat in Amsterdam nog een zesde van start. Eén van de Utrechtse tentoonstellingen heeft als intrigerende titel: Tegen de vrede!" en gaat over de bijzondere positie van Utrecht tijdens het vredesproces. Ze is georganiseerd door het Centraal Museum, maar is, omdat dat museum verbouwd wordt, te zien in de Utrechtse Domkerk. Paul van der Gaag liet zich er voorlichten door samensteller Renger de Bruin. De tentoonstelling Tegen de vrede!, in de Domkerk in Utrecht. Te zien tot 7 juni. De zes tentoonstellingen tezamen hebben een fraai platenboek geproduceerd met de titel : 1648 Vrede van Münster, feit en verbeelding , uitg. Waanders, isbn 90 400 92129 2. "
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
De Spoor Terugdocumentaire: Kooplieden, kapers en kolonisten Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar `Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren.
Aflevering 9: Het begin van de teloorgang
Nadat Luanda in 1648 door de Portugezen is heroverd, verliest de West-Indische Compagnie ook het suikereiland Sao Tomé. Een paar jaar later, in 1654, valt ook haar grootste kolonie Brazilië. En weer tien jaar later moet de Compagnie Nieuw Nederland prijsgeven. De teloorgang is begonnen. Geïnterviewden: Henk den Heijer (Sao Tomé/Afrikaanse kust); Janny Venema (VS: Albany/New York); Ernst v.d. Boogaart (Brazilië: recife); Aad Boomert (Tobago); Doeke Roos (Curacao)
Presentatie: Kiki Amsberg Teksten: Aad: Bos

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie