OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:
-In het eerste uur een debat over de betekenis van de West-Indische Compagnie, waarover OVT de afgelopen tien weken een serie documentaires uitzond. Een serie die na 11 uur met het elfde en tevens laatste deel wordt afgerond .
Een debat o.l.v. Kees Slager en Gerard Leenders met deskundigen die ook in de serie aan het woord kwamen:
Piet Emmer, hoogleraar Atlantische geschiedenis aan de Universiteit van Leiden;
Henk den Heyer, gepromoveerd op de Nederlands-Afrikaanse handel tijdens de 2e WIC en
Alex van Stipriaan, hoogleraar geschiedenis van de niet-westerse samenlevingen aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam.
En verder met professor Lamuur, hoogleraar culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam en
Urwin Vyent, socioloog en beleidsmedewerker bij het Afro-Surinaams cultureel centrum Kwakoe in Amsterdam.
Het debat gaat niet alleen over de betekenis van de WIC tóen, maar ook over de - wat je zou kunnen noemen - naweeën nú. Denk daarbij aan het (zeker sinds het bezoek van Clinton aan Afrika) actuele thema in hoeverre onze generatie nog verantwoordelijk gesteld kan worden (en excuses moet maken) voor de slavenhandel en de slavernij, waaraan onze voorvaderen (zeker de WIC) driftig hebben meegedaan.
-De jury van de Dr. Lou de Jongprijs heeft de nominaties klaar voor de prijs van f 20.000,- die eens in de drie jaar wordt uitgereikt voor het beste - op een breed publiek gerichte - 20ste eeuwse historische werk. Kees Slager vraagt in de uitzending Prof. dr. Jan Bank de genomineerden bekend te maken. Het zijn (in alfabetische volgorde): Regina Grüter voor haar boek 'Een fantast schrijft geschiedenis', waarin de affaires rond Weinreb worden onderzocht, het duo Barbara Henkes en Cherry Duyns voor 'Heimat in Holland'(boek en t.v.-documentaire over Duitse dienstmeisjes in Nederland tussen de twee wereldoorlogen), Auke Kok voor 'De verrader', de biografie van de oorlogsmisdadiger Anton van der Waals, Niek Koppen voor de televisiefilm 'De slag in de Javazee' en het duo Herman Pijfers en Jan Roes voor 'Memoriale', het boek waarin een eeuw katholiek leven in Nederland is vastgelegd. Op 24 april zal de jury een keus maken uit deze vijf nominaties. De Lou de Jongprijs 1998 wordt uitgereikt op 19 mei.
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
het slot van De Spoor Terugdocumentaire serie: Kooplieden, kapers en kolonisten Een elfdelige documentaireserie over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie en de Atlantische handel in de 17e en 18e eeuw. Gerard Leenders en Kees Slager zochten - in gezelschap van historici - in Nederland en op alle kusten van de Atlantische Oceaan de plekken op, waar `Kooplieden, kapers en kolonisten' ooit actief waren. Aflevering 11: De ondergang De Tweede WIC lijdt een kwijnend bestaan. Weliswaar krijgt zij nog inkomsten uit verhandelde goederen in het Atlantisch gebied, maar als in 1730 de verlenging van haar octrooi ter sprake komt is er felle oppositie tegen haar monopoliepositie en wordt vooral vanuit Zeeland de roep om vrije handel groter. Uiteindelijk geeft de WIC in 1737 haar monopoliepositie op de slavenhandel op. De eens zo machtige Compagnie is een beheersinstituut geworden. Eind 1791 valt het doek. Geïnterviewden: Alex van Stipriaan (Suriname); Doeke roos (Berbice); Henk den Heyer (Ghana); Piet Emmer (Amsterdam). Presentatie: Kiki Amsberg Teksten: Aad Bos

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie