OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

-Column Cajo Brendel
De column van Cajo Brendel deze week over vakverenigingen en hun voormannen.
-De geschiedenis van de geluidhinder
naar aanleiding van de discussie rond de geluidshinder van Schiphol en de maatregelen om burengerucht beter tegen te gaan aandacht voor de geschiedenis van de geluidhinder in Nederland. Kees Slager praat hierover met de directeur van de Nederlandse Stichting Geluidhinder, ir. Jan Kuiper. + 2 Fragmenten.
-de geschiedenis van de Zeeuwse landbouw
Kees Slager praat met Peter Priester, auteur van het deze week verschenen boek 'De geschiedenis van de Zeeuwse landbouw 1600-191, uitg.HES, isbn 90 61943787.
-de Scheveningse gevangenis
Kees Slager praat met de bibliothecaris van de Scheveningse gevangenis Jan Maarten Terwiel, auteur van het onlangs verschenen boek 'Bajes in de duinen, Kroniek van het Penitentiair Complex Scheveningen 1880-2000' , isbn 90 804448 1 2 (eigen uitgave).
-WK Wielrennen in Valkenburg
Vandaag is de laatste dag van het WK wielrennen in Valkenburg. De mannen profs rijden vandaag hun wedstrijd. Een kleine compilatie van vroeger WK's in Valkenburg en op de Cauberg. (daarna viel de lijn even weg en kwam eerst het item van Homme Wedman) Dan verslaggever Jacques Chapel over de stand van zaken in de wedstrijd. Dan praat Kees Slager kort met de Valkenburger Levien Spits, auteur van het in 1992 verschenen boek 'Velo Valkenburg & Historie Cauberg' .
-recensie 'Inleiding tot de geschiedenis' van Ger Harmsen Dertig jaar geleden (in 1968) verscheen het boek 'Inleiding tot de geschiedenis'. Het boek werd jarenlang in het hoger onderwijs gebruikt als kennismaking met het vak geschiedenis, vooral door de talrijke linkse docenten. Een van die docenten is Homme Wedman, als historicus verbonden aan de universiteit van Groningen. Aan hem stuurden we De Nieuwe Inleiding tot de Geschiedenis, die deze week - van dezelfde auteur - verscheen en vroegen hem de nieuwe Inleiding te vergelijken met de oude. Hij maakte de volgende recensie. - 'Inleiding tot de geschiedenis'- Ger Harmsen, uitg. SUN, isbn 90 6168 638 5.
-Pierre De Geyter: De Internationale
Deze week werd in het Belgische Gent de tentoonstelling Pierre De Geyter: het grote lied van een kleine man" geopend. De Geyter, geboren in Gent maar als kind naar Noord-Frankrijk verhuisd, was de componist van de melodie van De Internationale,de tekst was van de Franse dichter Eugene Pottier. Over de internationale verspreiding van De Internationale schreef Jan Gielkens, medewerker van het IISG, een verhaal in de tentoonstellingscatalogus. Kees Slager praat met hem. + 2 versies Internationale. - Tentoonstelling 'Pierre De Geyter: het grote lied van een kleine man' , vanaf 8 oktober in Archief van AMSAB, Gent, België t/m 23 december"
-rubriek: 'Het Spoor Terug'. (is apart opgenomen in Woord.nl)
de achterhoek der aarde, deel 6 (slot)
De Spoor Terugdocumentaire: De achterhoek der aarde, een zesdelige serie over de geschiedenis van West Nieuw-Guinea (het huidige Irian Jaya). Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat het Nederlands bestuur zich op 8 november 1898 in de plaatsen Manokwari en Fak-Fak vestigde. Daarvoor waagde alleen de zending zich in deze onherbergzame uithoek van ons koloniale rijk. Afl. 6: Irian Jaya of West Papua? Na de overdracht aan Indonesië wordt westelijk Nieuw Guinea omgedoopt tot de Indonesische provincie Irian Jaya. In plaats van de toegezegde volksraadpleging onder de papua's, laten de Indonesiërs in 1969 1000 door hen geselecteerde 'kiesmannen' stemmen voor definitieve aansluiting bij de Republiek. En sindsdien worden de grondstoffen geplunderd en zijn de papua's door de 'transmigratiepolitiek' een minderheid in eigen land geworden. Maar eris ook verzet. Sinds 1965 is de Organisasi Papua Merdeka actief en na de val van Suharto leeft de hoop op een vrij West Papua weer op. Samenstelling: Erik Markus & Paul van der Gaag Presentatie: Astrid Nauta Geïnterviewden: papaua-voorman Karel krey; Viktor Kasiepo; Jos Marey; Set Rumorem(militair); Corry Ap; pater Ton Tromp; Mozes Werror (OPM-voorzitter); Frans Peters.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie