OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05-Kees Slager in gesprek met Indië weigeraars Wil van Kempen en Dick Kopjes Nieman die in 1949 weigerden naar Nederlands Indië te gaan, wat hun fikse straffen opleverden.
10.40-Kees Slager in gesprek met Marcel de Kort, die deze week promoveert op "Tussen Patiënt en delinquent", een historisch onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlandse drugsbeleid. (Erasmus Universiteit)
11.05-Kees Slager telefonisch in gesprek met kolonel Poelhekke naar aanleiding van de historische verandering in het Nederlandse leger dat binnen drie jaar in alle kazernes soldaten en officieren in dezelfde kantines moeten gaan eten.
11.10-Kees Slager in gesprek met Paul Arnoldussen naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek "Amsterdam 1928, Het verhaal van de IXde Olympiade". (Rap)
11.15-Reportage van Paul van der Gaag, met Zuivelbureauvoorlichter Aad Vernooij naar aanleiding van zijn boek "Hard van Binnen, rond van fatsoen", over de geschiedenis van de Nederlandse kaascultuur.
11.20-rubriek: 'Het Spoor Terug' (is apart opgenomen in Woord.nl), gemaakt door Gerard Leenders gaat over een pokkenepidemie, de laatste die Tilburg in 1951 korte tijd in zijn greep hield.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie Kees Slager

advertentie