OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Bespiegeling in Arie Kleijwegt's Ochtendwijding over de wateroverlast en de rol van minister-president Wim Kok.
10.10 Interview door Kees Slager van historisch geograaf Prof. Dr. Guus Borger, over watersnoden in het verleden (o.a. mede over boek van Anneke Driessen, Watersnoden tussen Maas en Waal, Walburg Pers 1994), over de rol van de overheid en de vraag wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de dijken: waterschappen of de Rijksoverheid.
10.30 Column "Op de bres voor een ramp" door Marnix Koolhaas naar aanleiding van de dreigende overstromingen van de grote rivieren, die volgens Marnix Koolhaas bij tijd en wijle nodig zijn ter versterking van de nationale identiteit in deze tijd van Europese eenwording.
10.35 Interview van Kees Slager met de historicus Coen Hilbrink naar aanleiding van diens zojuist verschenen boek "In het belang van het Nederlandse volk, over de medewerking van de ambtelijke wereld aan de Duitse bezettingspolitiek" (SDU).
11.05 Kees Slager in gesprek met Roger Vleugels, voorzitter van de Vereniging Voorkom Vernietiging, naar aanleiding van het nieuws dat minder BVD-dossiers vernietigd zullen gaan worden ten gevolge van de door de Vereniging aangespannen juridische procedure. Ook krijgen particulieren nu inzagerecht.
11.12 Reportage door Kiki Amsberg over de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, m.a.w. de mormonen, die al jarenlang alle beschikbare persoonsgegevens verzamelen. Deze gegevens zijn nu per computer beschikbaar voor genealogen. De verzameling wordt aangelegd door de mormonen om overledenen met terugwerkende kracht alsnog te dopen en aldus te bewaren voor de eeuwigheid. Amen.
11.20 Telefoongesprek van Kees Slager met Albert Wulffers, een van de makers van de film Domweg Gelukkig, die deze week op het Rotterdams Filmfestival in première ging. De film gaat over de Rotterdamse wijk Ommoord die vijfentwintig jaar gebouwd werd door Lotte Stam-Beese, en is samengesteld o.a. uit amateurfilmpjes van de bewoners zelf. Opmerkelijk is dat de bewoners trots zijn op hun wijk, terwijl de wijk toch vergelijkbaar is met de A'damse Bijlmer. Ook is opmerkelijk dat in het begin buitenlanders in de wijk werden geweerd en dat er vooral geschoolde arbeiders wonen.
11.22 Oproep voor de afdeling seksuologie van de UvA die een tentoonstelling willen inrichten ter gelegenheid van 100 jaar seksuologie in Nederland. Ze zijn op zoek naar visueel materiaal, oude propagandamateriaal en voorbehoedsmiddelen van de Neomalthusiaanse Bond en de daaruit voortgekomen NVSH. Wie heeft er bijvoorbeeld nog een condoomdroogrekje?
Reacties naar: Gert Hekma, Soc. Instituut UvA, 020-6278877 of 020-5252226."
11.25 Eerste aflevering van drieluik "Vrouwen in Wapenrok", over vrouwen in het Nederlandse leger. Deze eerste aflevering gaat over het VHK, het Vrouwen Hulp Korps, opgericht in 1943 in Londen en ondergebracht bij het Militair Gezag van de Landmacht. Ook in Londen wordt, een jaar later, de Marva opgericht.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Presentatie: Kees Slager

advertentie