OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Arie Kleijwegt gaat in zijn column in op nazipropagandist Max Blokzijl, die op 16 maart 1946 werd geëxecuteerd.
10.15 Wat gaat er binnenkort gebeuren met de gemeentearchieven nu het 50 jaar geleden is dat de oorlog voorbij is. Volgens de archiefwet zijn de archieven nu algemeen toegankelijk voor het publiek, maar uit redenen van privacyoverwegingen wil een aantal gemeenten de toegankelijkheid beperken.
Marnix Koolhaas praat daarover met Rijksarchivaris Ketelaar en Gemeentearchivaris van Winterswijk Meerdink.
10.35 Marnix Koolhaas in gesprek met bioloog Henny van der Windt, die vorige week promoveerde op "En dan: wat is natuur nog in dit land?, natuurbescherming in Nederland 1880-1990" (Boom Meppel).
11.05 Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Herman Brand, schrijver van het theaterstuk "Beroerde gronden", over het leven van amateurarcheoloog Tjerk Vermaning, die in de jaren '60 de wetenschappelijke wereld versteld deed staan met zijn vondsten uit de Steentijd. Het stuk ging deze week in première en is uitgevoerd door de Tilburgse theatergroep "De grootste luxe na de kleurenteevee".
11.15 Marnix Koolhaas in gesprek met Julika Vermolen, schrijfster van artikel "De vierde en de vijfde mei: Herinnering aan en herdenking van de Tweede Wereldoorlog" in het Zesde Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Walburg Pers). Julika Vermolen studeerde Algemene Letteren te Utrecht, met als specialisatie cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Ze onderscheidt in (de strijd om) het herdenken drie tijdvakken:
1. 1945-1961: herdenkingen en vieringen sterk in het teken van de naoorlogse economische, sociale en politieke wederopbouw van Nederland en de strijd tegen het totalitarisme.
2. 1961-1988: belangstelling voor WO2 massaal. herdenking van alle doden na 10 mei 1940, strijd over viering bevrijding.
3. 1988-1993: steeds grotere belangstelling, instelling Nationaal Comité 4 en 5 mei."
11.25 Aflevering 3 van de driedelige Spoor Terug-serie De Nieuwe Weg, over het dorp Hoogland en de geschiedenis van de A-1. Deze uitzending gaat vooral over de gevolgen voor het dorp Hoogland en de ongelukken die er vielen.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie