OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Bespiegeling van Arie Kleijwegt over de oorlog naar aanleiding van de komende 'vijftigste mei' en een poging tot definiëring van de begrippen goed en fout. Arie komt tot een tweedeling fout en niet-fout.
10.10 Kees Slager in gesprek met Arjo Klamer, schrijver van het boek "Verzuilde dromen, 40 jaar SER" (Balans, 1990) over de geschiedenis van de SER - opgericht in 1950 vooral op initiatief van de katholieken vanuit het ideaal van een corporatistische samenleving. Deze week nam de Tweede Kamer op initiatief van de VVD het besluit de verplichte afname van adviezen van de SER op te heffen.
10.35 Hans Olink in gesprek met Perry Pierik, schrijver van het zojuist verschenen boek "Van Leningrad tot Berlijn, Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS 1941-1945". In totaal zijn er meer dan 20.000 Nederlanders bij de Waffen-SS terecht gekomen.
11.04 Maandag verschijnt een nieuw toetje in de winkel, het zogenaamde Romeins Toetje van Uniekaas. Paul van der Gaag vroeg aan Marietje van Winter, hoogleraar Romeins en middeleeuws eten, of het een beetje historisch verantwoord is.
Van Winter heeft twee kookboeken gepubliceerd:
- Van Soeter Cokene, 52 recepten uit de Romeinse en middeleeuwse keuken - uitg. Grolsch\Unieboek - 1971
- Van Soeter Cokene - recepten uit de oudheid en middeleeuwen - Fibula\v.Dishoeck - 1976
Beide boeken zijn uitverkocht.
11.10 Hans Olink in gesprek met mevrouw E. Arendson de Wolff-Exalto, over haar artikel in het maartnummer van het tijdschrift Geschiedenis der Geneeskunde over "Twee eeuwen Hollandse geneeskunde in Rusland". Hollandse artsen werden begin 18de eeuw door Tsaar Peter de Grote geworven om in Rusland de gezondheidszorg op poten te zetten.
11.15 Reportage van Paul van der Gaag die ging kijken bij de restanten van de Atlantikwall, naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Van verdediging tot bescherming", over de Atlantikwall in Den Haag, geschreven door Henk Ambachtsheer, hoofd van de afdeling monumentenbeheer van de Gemeente Den Haag (Uitg. Gemeente de Haag, VOM-reeks, 1995-1). Ambachtsheer bepleit het behoud van 41 bunkers en ze tot monument te verklaren.
11.25 Spoor Terug-documentaire over de zogenaamde Bleekneusjes, kinderen die naar buiten werden gestuurd om aan te sterken of gezonder te worden. Over het Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden en Vakantiekolonies, en over de Stichting Bio-vakantieoord. Verteld wordt waarom kinderen naar een vakantiekolonie gingen, wat ze daar deden, over de voeding, over de discipline, over hoe het soms vreselijk was, met vies eten.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Kees Slager

advertentie