OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Arie Kleijwegt gaat in zijn column in op de betekenis van het Pinksterfeest en in het verlengde daarvan op alle tegenstrijdigheden in de (Nederlandse) taal.
10.10 Marnix Koolhaas in gesprek met historicus en Riod-medewerker Gerard Aalders, naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Gerard Aalders is bezig (samen met Coen Hilbrink) de laatste hand te leggen aan een biografie van Willem Sanders, het eerste hoofd van de Opsporingsdienst van het Bureau Nationale Veiligheid. Dit boek verschijnt in het najaar bij de SDU.
10.25 Marnix Koolhaas in gesprek met Gerard Aalders, bezig met boek over het Bureau Nationale Veiligheid, de voorloper van de BVD, met Roger Vleugels van de Vereniging Voorkom Vernietiging BVD-archieven en met Lieuwe Lieuwes, secretaris van de Rijkscommissie voor de Archieven, het adviesorgaan voor de Rijksoverheid over alles dat met archieven te maken heeft, naar aanleiding van de mededeling van minister-president Kok afgelopen vrijdag dat de archieven van de IDB, de Inlichtingendienst Buitenland, grotendeels vernietigd zijn.
Lieuwes is verbijsterd en Vleugels gaat een zaak aanspannen."
10.45 Marnix Koolhaas in gesprek met Rudolf Dekker over zijn zojuist verschenen boek "Uit de schaduw in het grote licht, kinderen in egodocumenten van de gouden eeuw tot de romantiek" (Wereldbibliotheek), een studie naar de veranderingen in de opvattingen over het kind in de loop van de geschiedenis.
11.05 Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met parlementair historicus Gerard Visscher over de historische vergelijking tussen zogenaamde 'one issue partijen', de Boerenpartij en het Algemeen Ouderen Verbond (AOV), die erop neerkomt dat dit soort partijen in de problemen komt als ze over andere dingen gaan praten dan waarom ze zijn opgericht.
11.10 Reportage van Paul Ruigrok naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van de Rotterdamse roeivereniging De Eendracht. De roeiers zorgden ervoor dat schepen konden worden afgemeerd en brachten de zeelui aan wal. In het Maritiem Museum is een tentoonstelling gewijd aan de Eendracht.
11.15 Marnix Koolhaas in gesprek met Emile van Brederode, directeur van het Nationaal Contact Monumenten, over de bezuinigingen op de monumentenzorg. Vorig jaar lanceerde de toenmalige minister van WVC Hedy d'Ancona het zogenaamde Strategisch Plan voor de Monumentenzorg, waarin ze 1,3 miljard toezegde voor de knelpunten in de monumentenzorg. Ze krijgen nu w.s. niets, en misschien hooguit 2 a 300 miljoen.
11.25 Aflevering 4 van de vierdelige Spoor Terugserie De Joodsche Quaestie, over de opvang van de joden in Nederland bij hun terugkeer uit de concentratiekampen. (Herhaling 1985).


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie