OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Onder de titel "Een rare kostganger" bekritiseert Arie Kleijwegt Lou de Jong, die nog op 2 september 1939 - de dag voordat de tweede wereldoorlog uitbrak - voorspelde dat de oorlog nog in geen jaren te verwachten was. In een interview met de Groene van enkele weken geleden verklaart de Jong dat uit publicaties blijkt dat Chamberlain er bijna in was geslaagd de oorlog tegen te houden. Kletspraat, vindt Kleijwegt.
10.10 Paul van der Gaag in gesprek met Willem van der Putten, hoofd juridische zaken van het Ministerie van Rijkswaterstaat, en bezig met een proefschrift over het fenomeen referendum, over de onlangs gehouden referenda in Rotterdam en Amsterdam en wat er al aan referenda zijn gehouden.
10.30 Paul van der Gaag in gesprek met de historicus Jaap de Moor, bezig met een proefschrift over Raymond Westerling, naar aanleiding van de zgn. Opera Westerling die deze week in premiere ging. Westerling (1919-1987) wordt verantwoordelijk gehouden voor oorlogsmisdaden op Zuid-Celebes in '46-'47, en op Java en Sumatra als onderdeel van het Korps Speciale Troepen in '47-'48.
11.05 Paul van der Gaag telefonisch in gesprek met historicus Bob de Graaff, die is gespecialiseerd in inlichtingendiensten en betrokken is geweest bij het overleg over de BVD-archieven, naar aanleiding van de plannen van staatssecretaris Nuis (BiZa) om zo'n 80% van de BVD-archieven te vernietigen. Alleen de archieven die het beleid van de BVD betreffen en dossiers van voor de BVD belangrijke personen blijven bewaard.
11.15 Reportage van Kiki Amsberg van de feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het feit dat het Nederlands Historisch Data Archief onderdeel is geworden van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
11.20 Paul van der Gaag in gesprek met Leonard Jentjes, die onlangs promoveerde op de geschiedenis van de Katholieke Illustratie. ("Van Strijdorgaan tot familieblad", uitgeverij Otto Cramwinkel, A'dam)
11.25 Aflevering 1 van tweeluik over het Toevluchtsoord, het opvanghuis voor mishandelde vrouwen in de stad Groningen dat deze maand 150 jaar bestaat. Het opvanghuis bood in de loop van de jaren onderdak aan verschillende doelgroepen: verwaarloosde meisjes, onwettige baby's, ongehuwde moeders en mishandelde vrouwen.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Paul van der Gaag

advertentie