OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Reactie van Arie Kleijwegt op het boek "Bezwaren tegen de ondergang van Nederland" van Herman Wigbold (Arbeiderspers).
10.15 Kees Slager in gesprek met Sarah Blom, onlangs gepromoveerd op "Intellectuele vorming in Nederland en Frankrijk" (Wolters Noordhoff), en met Eric Haas, nav zijn proefschrift "Op de juiste plaats, opkomst van de bedrijfs- en schoolpsychologische beroepspraktijk" (Verloren), over de aansluitproblemen tussen lager en voortgezet onderwijs en de oorzaken daarvan. Kortom: Hoe zit het met de gelijke kansen op hoger en universitair onderwijs.
10.45 Hans Olink interviewt hoogleraar geschiedenis van de psychologie Douwe Draaisma naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek "De metaforenmachine, de geschiedenis aan het geheugen" (Historische Uitgeverij Groningen).
11.05 Kees Slager in gesprek met Hans Brand, auteur van het boek "Hoogstambomen" (Utrecht, Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer, 1985) over de campagne "Houd de bongerds hoog", die pleit voor het instandhouden van boomgaarden met hoogstammig fruit.
11.10 Reportage van Paul van der Gaag naar aanleiding van de presentatie van het boek "Zeep in Nijmegen" door het PIE, Projectbureau Industrieel Erfgoed, over de zeepfabriek Dobbelman in Nijmegen die dit jaar honderd jaar bestaat.
11.20 Kees Slager in gesprek met Arne Haitsma, voorlichter van de ROB, Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, over de opgravingen op de Kopse Hof, eigendom van Baron Marggraff. Deze heeft de ROB twee decennia lang dwarsgezeten, maar nu de opgravingen zijn voltooid, eist hij de helft van de opbrengst van de opgegraven 'schatten'. Het gesprek gaat over in hoeverre deze eis gerechtvaardigd is.
11.25 Tweede aflevering van de vijfdelige Spoor Terugserie De Mediene, over het joodse leven in de provincie voor de tweede wereldoorlog.
De Mediene in de provincie Groningen:
De Joodse veehandelaren, die in Groningen tachtig procent van de handel in handen hadden, doorspekten hun Gronings dialect met Jiddisj. Op de veemarkt in Groningen troffen we nu nog twee Joodse veehandelaren.
Aan het woord:
- historicus en schrijver Jaap Meijer uit Winschoten.
- Mevrouw Abrams
- Ies Cohen
- Coos Caneel
- mevrouw van Bekkum


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Kees Slager

advertentie