OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.10 In memoriam van Arie Kleijwegt bij het overlijden van oud-VARA-televisiedirecteur Piet te Nuyl.
10.15 Gerard Leenders in gesprek met Robert de Haas, directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst, over de zgn. Koenigs-collectie. Kunstverzamelaar Koenigs verkocht in de jaren dertig zijn collectie aan van Beuningen, die in '41 met dikke winst een deel van de collectie doorverkocht aan de Duitsers. Als oorlogsbuit is de collectie in Moskou terechtgekomen.
Volgens de Haas moet de collectie in Nederland terugkomen. Volgens de Russen zijn ze gerechtigd de collectie daar te houden.
10.40 Marnix Koolhaas in gesprek met Jacob Slavenburg, over zijn boek "Valsheid in geschrifte, de gespleten pen van bijbelschrijvers" (Walburg pers), waaruit blijkt dat wat in de Bijbel (Nieuwe testament) staat nauwelijks nog lijkt op de geschriften die eraan ten grondslag liggen.
11.10 Reportage van Hans Olink van filmopnamen die worden gemaakt in Vriezenveen voor een deels gedramatiseerde documentaire over de geschiedenis van de zogenaamde "Ruslui", Vriezenveense lakenkooplieden die handel dreven met het tsaristische Rusland. Gesprek met scenarioschrijfster Karina Meeuwse.
11.05 Commentaar op uitlatingen van PvdA-voorzitter Felix Rottenberg in het VARA-programma 1-op-1 (woensdag 11-10-1995) naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling De Rode Droom, over 100 jaar sociaaldemocratie. Hij laat zich uit over de spoorwegstaking van 1903, maar begaat in zijn uitspraken een aantal historische blunders.
11.15 Recensie van Paul Ruigrok van het boek "Door geweld gedwongen, het CNV in oorlogstijd", geschreven door Jan Jacob van Dijk en Paul Werkman (uitg. CNV).
11.20 Telefoongesprek met muziekwetenschapper Louis Grijp, die a.s. donderdag de penning van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis ontvangt wegens zijn speurwerk naar het Nederlandse lied in de Gouden eeuw.
Het ensemble van Louis Grijp heet Camerata Trajectina. Zijn proefschrift "Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw" is niet meer verkrijgbaar.
11.25 Aflevering 3 van de vijfdelige Spoor Terugserie De Mediene, over het joodse leven in de provincie voor de Tweede Wereldoorlog.
De Mediene in Maastricht:
Vanaf de kansel en in de katholieke pers werd gefulmineerd tegen de joden, die er hun schouders over ophaalden. Zij pasten zich aan aan de katholieke bevolking, en vierden vrolijk carnaval mee.
Aan het woord:
- Salvador Bloemgarten
- Jacques Lemmens
- Mw. Wesli
- Benoit Wesli


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie