OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.10 Arie Kleijwegt haalt in zijn Ochtendwijding herinneringen op aan het zogenaamde 'dinergangetje', het verschijnsel dat NOS-technici langzamer gaan rijden bij terugkeer van een klus op locatie om ervoor te zorgen 'op tijd thuis te zijn' ofwel na 18.30 uur in Hilversum, zodat er een maaltijd mocht worden gedeclareerd.
10.15 Marnix Koolhaas in gesprek met historicus en beleidsmedewerker agrarische sectoren van de Voedingsbond FNV Christ Essens over de geschiedenis van het Landbouwschap, naar aanleiding van het besluit van de boeren-vakbonden uit het Landbouwschap te stappen, waarmee in feite het doodvonnis van dat Landbouwschap is getekend.
10.35 Marnix Koolhaas in gesprek met Marian Cazemier over de geschiedenis van sociale werkplaatsen, naar aanleiding van het Cao-conflict bij de sociale werkplaatsen. Deze werkplaatsen vallen onder de WSW, de Wet Sociale Werkvoorziening, die regelt dat iedereen die vanwege een lichamelijke of geestelijke handicap niet in het normale arbeidsproces mee kan komen, toch volwaardig werk tegen een volwaardige beloning kan uitvoeren. Er liggen nu plannen de sociale werkvoorziening te reorganiseren, en dat is de belangrijkste achtergrond van het hoog oplopen van het Cao-conflict.
Cazemier is maatschappij-historica.
11.05 Fragment van de rede die prof. von der Dunk hield op 7 december tijdens de zogenaamde Linggadjati-bijeenkomst in het gebouw van de Eerste Kamer. In die rede heeft von der Dunk het over de dubbele moraal in de Nederlandse politiek plus commentaar van Marnix over Poncke Princen die nog steeds niet gerehabiliteerd is.
11.10 Reportage van Gerard Leenders naar aanleiding van het boek "Dodenakkers, kerkhoven, begraafplaatsen, grafkelders en grafmonumenten in Nederland" van Cees van Raak (Arbeiderspers).
11.17 Recensie van het boek "T'uwen dienst, de geschiedenis van de politie in Nederland vanaf de Middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog" door Frank van Riet (Scriptum).
11.18 Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Paul Fluttert, directeur van het zojuist geopende Mariniersmuseum in Rotterdam. (Wijnhaven 13)
11.25 Aflevering 4 van de vijfdelige Spoor Terugserie De Binnenvaart, over de geschiedenis van de binnenscheepvaart vanaf het begin van deze eeuw.
Aflevering 4: Het Schipperskind.
Pas in 1969 wordt naar school gaan ook voor schipperskinderen verplicht. Tot die tijd is het aan de schippers zelf overgelaten of ze hun kinderen naar het internaat stuurden of aan boord hielden om bij het werk te helpen.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie