OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.10 De Ochtendwijding van Arie Kleijwegt is voor de tweede maal gewijd aan VARA-chauffeur Joop Stoffels.
10.15 Marnix Koolhaas in gesprek met Frits Ruter, hoogleraar strafrecht van de UvA over de geschiedenis van de majesteitsschennis, naar aanleiding van de oudejaarsconference van Youp van 't Hek: "Het enige wat het Nederlandse volk nog zou choqueren is als Willem-Alexander op de Dam zijn moeder zou bevredigen."
10.35 Marnix via lijn Alkmaar in gesprek met armoededeskundige Frank van Loo, onlangs gepromoveerd op "Arm in Nederland 1815-1990" (Boom, Meppel), over de geschiedenis van de armoede en de bedeling in Nederland, naar aanleiding van het begin van het VN-jaar van de armoedebestrijding.
11.05 Commentaar van Marnix Koolhaas op uitspraken van Prof. van Deursen, die van mening is dat euthanasie en abortus de symbolen zijn van de totale ondergang van onze moraal en religie. Als je de vrouw zelfbeschikkingsrecht geeft over abortus, moet je ook de daders van de Eper incestaffaire niet behoren te vervolgen. Abortus is moord, en als je dat toestaat moet je andere gevallen ook toestaan. Aldus van Deursen volgens een verslag in Trouw van een toespraak voor de Gereformeerde Bond in Doorn.
11.10 Recensie door Marnix Koolhaas van de zojuist verschenen eerste historische almanak. Mooi initiatief, maar de adressen van de lokale historische verenigingen ontbreken. (Historische Almanak, door Walfried Commandeur en Marieke de Haan, uitg. Stichting Historisch Platform, Postbus 71975, 1008 ED A'dam, 020-4446487)
11.15 Reportage van vaMichiel Sluttern de tentoonstelling "Paard in de gang" in het Volksbuurtmuseum in de Haagse Schilderswijk. Michiel sprak met samensteller Roel Wuite en met paardeliefhebber Ruud van der Sluis, oftewel Rooie Ruud.
11.20 Uit de zogenaamde Kroniek van Vloet, twee perkamenten uit de 13de eeuw, zou de ontstaansgeschiedenis van Kampen zijn af te leiden. Maar ze blijken vervalsingen te zijn. Marnix telefonisch in gesprek met directeur Herman Harder van het Frans Walkate-archief waar de perkamenten zijn opgeslagen, en via een lijn met de heer Fasel, gemeentearchivaris, die gelooft dat ze wel echt zijn.
11.25 Aflevering 1 van de tweedelige Spoor Terugserie "Nederlandse mennonieten in Polen en Rusland". In de zestiende eeuw trokken de mennonieten, in Nederland om geloofsredenen vervolgd, massaal naar Polen. Twee eeuwen leefden ze daar binnen hun eigen gemeenschap en hielden ze hun eigen taal en cultuur in stand. Tot Stalin aan toe. Die dacht dat ze van oorsprong Duitsers waren, en dus nazi's, en verbande ze naar de randen van het Russische rijk. Een speurtocht naar de resten van de Mennonieten- cultuur en een gesprek in Mennonieten-Nederlands met mevrouw Martens die na de oorlog terugkeerde naar Polen.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie