OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 De Ochtendwijding van Arie Kleijwegt gaat over sportverslaggever Dick van Rijn, die pochte Fanny Blankers groot te hebben gepraat. Maar hij kletst, want het was Peter Knegjens die de rechtstreekse verslagen deed van de grote sportevenementen waar Blankers schitterde. Knegjens overleed deze week.
10.10 Kees Slager in gesprek met prof.Dr. J. Willems, hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde aan de UvA, onderdirecteur van het TNO-instituut Preventie en Gezondheid en voorzitter van de Ned.Ver. van Verzekeringsgeneeskundigen, over de geschiedenis van de Ziektewet, naar aanleiding van de behandeling in de Eerste Kamer deze week van de voornemens van het Kabinet de Ziektewet af te schaffen en te vervangen door een plicht voor werkgevers om hun personeel bij ziekte 70 % van hun loon door te betalen. Willems laat zich ook uit over de gevolgen van die veranderingen in de ziektewet: het aantal afgekeurde sollicitanten is verviervoudigd!
10.35 Kees Slager in gesprek met Jan Berk, voorzitter van de lotto-toto-commissie van de KNVB-afdeling Haarlem, over de geschiedenis van de in 1957 gestarte voetbalpool, omdat 5 januari voor het laatst de sportclubs hun toto- en lotto-formulieren naar de Stichting Nationale Sporttotalisator konden sturen, waarmee ze wat extra geld voor de clubs konden verdienen. Vanaf nu gebeurt het 'gokken' alleen nog per computer.
Plus reportage over Utrechter Hans van der Horst, die sinds 1962 de formulieren in ontvangst neemt en nu dus zijn gezellige avondje op de vrijdagavond kwijt is.
Plus fragment van Frits van Turenhout, de totostem van de radio.
11.05 Kees Slager telefonisch in gesprek met prof. E. Schrage, voorzitter van het RIOD, over het bericht dat Japan 6,5 miljoen geeft aan het RIOD voor het bewerken en bewaren van kampdagboeken uit Indie.
11.10 Reportage van Gerard Leenders naar aanleiding van het verschijnen van het boek "De Waalrug bij Zaltbommel", geschreven door Marianne Witteveen (uitg. Europese Bibliotheek in Zaltbommel), en dat boek verscheen omdat deze week de nieuwe Waalbrug zal worden geopend. Met Polygoonfragment van de opening van de oude Waalbrug in 1933.
11.20 Recensie door Hans Olink van het boek "Indonesie liet me nooit meer los, vijftig jaar antikoloniale strijd" van Joop Morrien (Uitg. Stichting Indonesie Commissie, Grebbebos 18, 2134 KV Hoofddorp, isbn 90-9008956-x).
11.20 Reportage van Hans Olink over de zgn. condomerie "Het gulden vlies" in de Warmoesstraat in Amsterdam, waar volgende week een catalogus uitkomt waarin de ontstaansgeschiedenis van het condoom wordt verteld.
11.25 Aflevering 2 van de tweedelige Spoor Terugserie "Nederlandse mennonieten in Polen en Rusland".
In de zestiende eeuw trokken de mennonieten, in Nederland om geloofsredenen vervolgd, massaal naar Polen. Twee eeuwen leefden ze daar binnen hun eigen gemeenschap en hielden ze hun taal en cultuur in stand. Tot Stalin aan toe. Die dacht dat ze van oorsprong Duitsers waren, en dus nazi's, en verbande ze naar de randen van het Russische rijk. Een speurtocht naar de resten van de mennonieten-cultuur en een gesprek in het mennonieten-Nederlands met mevrouw Martens, die na de oorlog terugkeerde naar Polen.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Kees Slager

advertentie