OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 De Ochtendwijding van deze week gaat over Arie Kleijwegts nieuwste speeltje: de Encyclopedia Brittannica op Cd-rom.
10.15 Paul van der Gaag in gesprek met de eerste voorzitter van de VVDM Loebas Oosterbeek, en met Paul Turken, VVDM-voorzitter in 1973, over de geschiedenis van de VVDM vanaf haar oprichting in 1966, naar aanleiding avn de mededeling deze week van staatssecretaris van defensie Gmelich Meijling om vanaf februari geen dienstplichtigen meer op te roepen. De licghting 96-2 was daarmee de laatste.
10.40 Gesprek met Annemarie Cottaar over haar proefschrift "Kooplui, kermisklanten en andere woonwagenbewoners. Groepsvorming en beleid 1870-1945" (uitg. Het Spinhuis, isbn 90-5589-027-8), waarop zij vorige week is gepromoveerd.
11.05 Reportage van Marnix Koolhaas naar aanleiding van het verschijnen van de biografie "Jaap Eden, wereldkampioen op de schaats, wereldkampioen op de fiets" van Maarten Moll (Rap, isbn 90 6005 385 0).
11.10 Paul van der Gaag telefonisch in gesprek met Leo Verhardt, conservator prehistorie van het Museum voor Oudheden te Leiden, over de gisteren gehouden steentijddag, een jaarlijkse 'toogdag' voor steentijdarcheologen, opgezet om het contact tussen amateurarcheologen en professionals te herstellen.
11.18 Paul van der Gaag telefonisch in gesprek met Fer Boshouwers, secretaris van de Valkhofvereniging, en aan te telefoon met stadsarcheoloog Jan Thijssen, over plannen de zogenaamde middeleeuwse Valkhofburcht in Nijmegen te gaan verbouwen tot een hotel met tachtig kamers, waar trouwerijen en muziekuitvoeringen kunnen plaatsvinden, naast een cateringbedrijf en zakenkantoren.
11.25 Aflevering 3 van de vierdelige Spoor Terugserie Theater op de Bres, over de opkomst en ondergang van het politiek vormingstheater in de jaren 1965-1985, met als meest bekende representanten GLTwee, Sater, Proloog, Internationale Nieuwe Scene en Vuile Mong en zijn Vieze gasten. De klassenstrijd op de planken.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Paul van der Gaag

advertentie