OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Arie Kleijwegt haalt herinneringen op aan sportverslaggever wijlen Jan Cottaar, aan wie hij herinnerd werd toen vorige week zijn dochter Annemarie Cottaar in de uitzending zat en vertelde over haar proefschrift.
10.10 Marnix Koolhaas in gesprek met Fenco van den Berkhof, eerste administrateur van het Humanistisch Verbond, en met Rob Tielman, voormalig voorzitter van het verbond, over de geschiedenis van het HV dat dezer dagen 50 jaar bestaat.
10.35 Marnix Koolhaas in gesprek met Pieter Koenders, die onlangs promoveerde op "Tussen christelijk reveil en seksuele revolutie: bestrijding van de zedeloosheid in Nederland, met nadruk op de repressie van homoseksualiteit".
(Uitgave Stichting Beheer IISG. isbn 90-6861-110-0)
11.05 Marnix telefonisch in gesprek met Jan van Dijk van het adviesbureau Regio Project, over het slopen van historische panden - molens, oude huizen, bruine cafés, een tolhuis - die weer opgebouwd worden in het dorp Little Holland in Michigan.
11.10 Marnix Koolhaas in gesprek met historicus Cees Wiebes over de ontluisterende dagboekaantekeningen van de minister van buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens (1939-1946) van de oprichting van de Verenigde Naties 50 jaar geleden, waar hij bij aanwezig was. Vooral veel onbeduidende prietpraat over hoe hij ontbeten, geluncht en gedineerd heeft, maar over politieke zaken komen we niets te weten. De aantekeningen zijn te lezen in het 2e Jaarboek Buitenlandse Zaken (SDU, isbn 90 12 08278 1)
11.17 Reportage van Lejo Siepe van het Nationaal Kampioenschap botschaatsen ofwel glissen, het schaatsen op dierbeenderen, in het Groningse dorp Elzinge.
11.25 Slot van de vierdelige Spoor Terugserie Theater op de Bres, over de opkomst en ondergang van het politiek vormingstheater in de jaren 1965-1985, met als meest bekende representanten GLTwee, Sater, Proloog, Internationale Nieuwe Scene en Vuile Mong en zijn vieze gasten. De klassenstrijd op de planken.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie