OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 De Ochtendwijding van Arie Kleijwegt gaat dit keer over Pater Simon Jelsma, medeoprichter van de Novib, waar het later deze uitzending over gaat, die een blauwe maandag bij de VPRO heeft gewerkt. Hij probeerde toen - in 1968 - een ander bestuur aan te trekken bij de V.P.R.O., een poging die mislukte en die leidde tot o.a. zijn ontslag.
10.10 Deze week werd bekend dat de oud-directeur van Museum Schokland Wim Oosterhof rondloopt met concrete plannen voor een groot historisch museum in Almere en vorige week werd bekend dat het Nationaal veenpark in Borger Compascuum failliet is gegaan. Ruud Spruit, directeur van het West-Fries Museum schreef een artikel in het Noord-Hollands Dagblad dat er een einde moet komen aan de ongebreidelde groei van parken en musea, en Geert Geertsma van Archeon verkondigt dat zijn themapark financieel weer gezond gaat worden. Kortom, reden voor een debat over de vraag of Nederland niet te klein is voor al die historische themaparken en musea.
10.40 Komende week bestaat de Novib, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand, veertig jaar. De Novib kwam voort uit de zgn. Pleingroep, die weer ontstond ten gevolge van de zgn. Pleinpreken die Pater Simon Jelsma begin jaren '50 hield. Jelsma was het buitenland zeer erkentelijk voor alle hulp bij de Watersnoodramp van '53, en probeerde met de pleinpreken de Nederlanders te interesseren voor de noden in het buitenland. Een gesprek met Jelsma, helaas per telefoon, over de geschiedenis van de Novib.
11.05 Reportage van Marnix Koolhaas van het storten van het eerste beton van het nieuwe industriemuseum Industrion in Kerkrade dat in 1997 open zal gaan. Ze hebben overigens ook een oral history collectie.
11.12 Gesprek met Henk van Gelder naar aanleiding van het verschijnen van "De Rokende Schoorsteen" over Nederlandse schrijvers in de reclame (Nijgh en van Ditmar, isbn 90 388 2677).
11.20 Reportage van Kiki Amsberg van de zojuist geopende tentoonstelling "Roomsch in Alles" in het Museum Catharijneconvent in Utrecht.
11.30 Aflevering 1 van de negendelige Spoor Terugserie 't Is Plicht dat ied're jongen, over de geschiedenis van de dienstplicht: In het leger van Napoleon, waarin Nederland wordt geconfronteerd met de Franse dienstplicht, de duizenden jongens die onderduiken en deserteren en de ervaringen van Nederlandse soldaten in de legers van Napoleon.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Paul van der Gaag

advertentie