OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 In zijn ochtendwijding haalt Arie Kleijwegt herinneringen op aan VARA-chauffeur Joop Stoffels en diens pragmatische levenshouding.
10.10 Hans Olink praat met onderzoeker Herman Arnolds over de geschiedenis van de Boekenweek.
10.35 Paul van der Gaag in gesprek met Piet Hoekman en Jannes Houkes naar aanleiding van het verschijnen van hun boek "De Weezenkas", Vereniging op de grondslag van het beginsel 'Opvoeding zonder geloofsdogma', 1896-1996. (Stichting Beheer IISG, isbn 90 6861 116 X). De Vereniging bestaat dit jaar 100 jaar en is voortgekomen uit vrijdenkers- en humanistische bewegingen.
11.05 Deze week sloot na 92 jaar de Zuivelschool in Bolsward na 92 haar deuren. De school verhuist naar Leeuwarden. Reportage van Lejo Siepe over de geschiedenis van de Zuivelschool. "Eens een suvel, altijd een suvel" is het treffende motto.
11.12 Paul van der Gaag igm de algemeen secretaris van de Kamer van Koophandel in Hilversum, over de geschiedenis van de Kamer van Koophandel, naar aanleiding van het bericht dat een aantal bedrijven probeert onder de jaarlijkse verplichte heffing uit te komen.
11.20 Reportage van Kiki Amsberg van de tentoonstelling in het Amsterdams Historisch Museum van de laatste honderd jaar van het Burgerweeshuis. Ze praatte daar met Wim de Bell, samensteller van de tentoonstelling.
Er verscheen ook een boek over het leven in het burgerweeshuis van Thea Beckman: ""Saartje Tadema"" (Lemniscaat, isbn 90 5637 019 7)"
11.25 Aflevering 2 van de driedelige Spoor Terugserie over de Morele Herbewapening ""Het leger des Heils der rijken"".
In 1921 begint de Amerikaanse dominee Frank Buchman aan een missie die tot op de dag van vandaag door zijn volgelingen wordt voortgezet: verbeter de wereld door met Gods hulp bij jezelf te beginnen"".
Aflevering 2: ""Jubeljaren 1944-1955"". Waarin aandacht voor de heroprichting, de doorbraakaanhangers, de toenadering tot Duitsland, en de pogingen om ook een beweging voor de arbeider te zijn.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Paul van der Gaag

advertentie