OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.10 De Ochtendwijding van Arie Kleijwegt gaat over sportverslaggever Dick van Rijn, die vorige week overleed. Van Rijn is een grenzeloos ijdel mannetje geweest, maar met een mooie stem.
10.15 Paul van der Gaag in gesprek met Jan Bieleman, docent agrarische geschiedenis aan de Universiteit van Wageningen, over de geschiedenis van de veeteelt in Nederland, naar aanleiding van alle commotie rond de zogenaamde 'gekke koeienziekte', ofwel BSE.
Bieleman schreef ""Geschiedenis van de veeteelt in Nederland 1500-1950"" (Boom, 1992, isbn 90-5352-044-9)."
10.35 Paul van der Gaag in gesprek met Jan-Paul Verkaik naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ""Voor de jeugd van tegenwoordig"", Kinderbescherming en jeugdhulpverlening door Pro Juventute in Amsterdam 1896-1994 (isbn 90-6665-194-6), dat verscheen bij het 100-jarige bestaan van Pro Juventute.
11.05 Korte reportage van de gebeurtenissen in Tolkamer op 1 april. In de uitzending van vorige week is een gesprek uitgezonden met Fik Meijer, die in een holle Batavierenboomstam de Rijn afzakte en daarover in Tolkamer een lezing zou houden. Zo'n tien mensen stonden voor niks op de rede van Tolkamer te wachten op de professor die niet kwam opdagen.
11.10 Interview van Marnix Koolhaas met de 91-jarige straatventer Jan Hendriks ofwel 'Ome jan'die 70 jaar lang met z'n handel en wandel door de Amsterdamse Staatsliedenbuurt en Jordaan trok.
11.14 Kort telefoongesprek met ondernemer Harrie Keutel, die het Veenpark, voorheen Aards paradijs, weer nieuw leven wil gaan inblazen o.a. door een 'uitbreiding van de horecafunctie'.
11.17 Paul van der Gaag in gesprek met Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, over de architect Dudok. Aanleiding: de Dudokkrant die huis-aan-huis werd verspreid in Hilversum in de zgn. Dudokwijken in Hilversum. Ook zijn er tentoonstellingen in Hilversum.
11.25 Aflevering 3 van de negendelige Spoor Terugserie 't Is plicht dat ied're jongen over de geschiedenis van de dienstplicht. Deze aflevering gaat over de Eerste Wereldoorlog, over de mobilisatie, waardoor honderdduizenden jongens jarenlang aan de grens liggen en die eindigt met de rellen in de Harskamp, die de aanleiding vormen voor de revolutiepogingen van Troelstra.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Paul van der Gaag

advertentie