OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 In de Ochtendwijding haalt Arie Kleijwegt herinneringen op aan de negen maanden dat hij bij de Wereldomroep werkte. Dat was in 1951 en Arie was toen omroeper. Hij vond het werk bij de Wereldomroep niet leuk, want geen contact met het publiek. Maar wel leuk was het zogenaamde 'Rondje VARA': een plaat aankondigen, op de fiets springen en rond het Villablok fietsen waar ook de VARA in was gelegen en dan weer zoveel mogelijk niet buiten adem de volgende plaat aankondigen. Record Arie: 2.30.
10.10 Naar aanleiding van de reorganisatieplannen en bezuinigingen bij de Wereldomroep, ten gevolge waarvan o.a. de Indonesische afdeling dreigt te worden opgeheven, praat Marnix Koolhaas met Cees Middelhoff, die vanaf de oprichting in 1947 tot aan zijn pensionering werkzaam was bij de Wereldomroep oevr de geschiedenis, met Jean van de Kok, medewerker van de Indonesische afdeling en met Mr. H.D. Tjeenk Willink, als bestuurslid medeverantwoordelijk voor de plannen.
Plus telefonisch commentaar van 'Poncke' Princen, mensenrechtenactivist in Indonesië.
10.40 Kees Slager praat met Victor Halberstadt, naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de Bilderbergconferentie, over de geschiedenis van Bilderberg, over wie daarbij aanwezig zijn en waren en over wat daar gebeurt.
11.05 Integrale uitzending van de verdedigingsrede die Graa Boomsma voordroeg voor de rechtbank in Groningen waar hij moest verschijnen om zich te verweren tegen een klacht van een oud-Indiëstrijder die zich in zijn goede naam voelde aangetast omdat Boomsma oud-Indiëstrijders vergeleek - in een interview voor het Nieuwsblad van het Noorden - met SS-ers.
11.15 Marnix telefonisch in gesprek met mevrouw Steenmeijer, conservator van het Letterkundig Museum, naar aanleiding van de door hen gestarte actie "Een ton voor Troelstra", omdat de gemeente Leeuwarden de subsidie die nodig is om het belendende perceel te huren waar het zgn. Troelstrahuis is gevestigd heeft stopgezet.
11.20 Reportage door Gerard Leenders van de opening van het nieuwe Culinair Museum in Amersfoort. (Kleine Haag 2)
11.25 Aflevering 1 van tweeluik over Woonwagenbewoners tijdens de Tweede Wereldoorlog, "Overleven in Kippenhokken".
Over de verzwegen lotgevallen van honderden woonwagenbewoners. Eerst werd het rondtrekken verboden, daarna het wonen, en uiteindelijk werd geprobeerd hen af te voeren naar de concentratiekampen.
Aan het woord:
-Grada Heesbeen
-Annemarie Cottaar van het Liswo (Landelijk Instituut voor Sociaal Wetenschappelijk onderzoek). Zij is bezig met een proefschrift over de geschiedenis van de woonwagenbewoners.
-Toon van Es en Fien van Es
- mw van Wanroy
- Mw. Kabalt
-Hannes Kabalt


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie