OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 In zijn Ochtendwijding vertelt Arie Kleijwegt over de revolutie bij de VPRO. Vlak voor die revolutie in 1967, namelijk rond 1965, wilde Arie - hij was toen hoofd televisiedienst - Roelof Kiers aantrekken als documentairemaker. Toen echter kandidaat Kiers zijn huwelijksdatum niet kon produceren voor de sollicitatiecommissie, werd hij afgewezen, "want", zo sprak de directeur personeelszaken, "zulke mensen kunnen we bij de VPRO niet gebruiken".
10.10 Hans Olink in gesprek met journalist Harry van Wijnen naar aanleiding van diens zojuist verschenen boek "Sprong in de afgrond, Arnhem geofferd aan de ambities van Montgomery" (Balans), dat gaat over de mislukte operatie Market Garden en de inschattingsfouten die Montgomery maakte.
10.45 Kiki Amsberg in gesprek met Leo Molenaar naar aanleiding van diens promotie op het proefschrift: "Wij kunnen het niet langer aan de politici overlaten", (Elmar) waarin de geschiedenis van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (VWO) wordt beschreven vanaf de oprichting in 1946 tot de fusie in 1980 met de Bond van Wetenschappelijke Arbeiders (BWA). Het VWO stelde zich ten doel de wetenschap in te zetten voor vredesdoeleinden.
11.05 fragmentje van de allereerste uitzending van de Amsterdamse kraakzender de Vrije Keizer, van 13 januari 1980, plus bericht over het kraakmuseum in De Zwarte Kat aan de Reguliersgracht 116, dat overigens volgende week ontruimd moet worden.
11.10 Kiki Amsberg in gesprek met de heer van der Lee, secretaris van de vrijwilligersstichtring die het Nationaal Coöperatiemuseum in Schiedam beheert, over de expositie "150 jaar Coöperatie Internationaal", en over de geschiedenis van de coöperatie. Van der Lee heeft zelf 49 jaar bij de coöperatie gewerkt.
Te horen is een fragment uit een gedramatiseerde documentaire uit de jaren '40 over de eerste coöperatieve winkel ter wereld die in 1844 in het Engelse Rochdale werd geopend.
11.20 Reportage van Jacqueline Maris over de geschiedenis van de Leidse begraafplaats Groenesteeg, naar aanleiding van de verschijning van het boek "Groenesteeg, geschiedenis van een Leidse begraafplaats" (Matrijs)
11.25 Aflevering 2 van de vierdelige Spoor Terugserie over de bevrijding van het Zuiden van Nederland in 1944. Deze aflevering gaat over de bevrijding van de eerste plaatsen in Nederland, namelijk van Eysden en Maastricht. Op 12 september staken de eerste bevrijders bij Eysden de grens over en bevrijdden Maastricht op 14 september.
Aan het woord:
- Sjef Warnier, schoolhoofd in Mesch.
- Paul Bronzwaer
- Jef Heijdendael
- Isabel Bams
- Lisa Smit


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie Kiki Amsberg

advertentie