OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 In zijn Ochtendwijding haalt Arie Kleijwegt zijn herinneringen op aan de periode van de VPRO voor de revolutie. Er was sprake van het voortzetten van het bij de VARA stopgezette programma Zo is het, met als presentator Fred Emmer. Die weigerde echter, toen hij geconfronteerd werd met de mogelijkheid dat hij beledigende taal over de koningin zou moeten uitslaan. Dit kwam in de Telegraaf te staan. Later bleek uit het personeelsdossier van Arie dat de toenmalige directie de mogelijkheid heeft onderzocht om hem te ontslaan, omdat Arie niets heeft gedaan om tijdens een redactievergadering majesteitsschennis te voorkomen.
10.10 Deze week besloot het Commissariaat voor de Media dat uiterlijk 1 december a.s. de Kijk- en Luisterdienst wordt opgeheven. Daarmee komt er een einde aan de integrale controle van alle radio- en televisie-uitzendingen: de dienst zal worden gereorganiseerd en voortaan steekproefsgewijs controleren of de mediawet in de uitzendingen niet wordt overtreden. Tegenwoordig bestaan die overtredingen vooral uit ongeoorloofde reclameboodschappen, maar nog niet zo heel lang geleden vielen ook de goede zeden en veiligheid van de staat onder het bereik van de Dienst.
Marnix Koolhaas praat met Huub Wijfjes, omroephistoricus, en Wil Moerer, van het Commissariaat, over de geschiedenis van de Omroepcensuur. Met een aantal historische fragmenten van verboden programma's.
10.40 Naar aanleiding van de begrotingsbehandelingen van de afgelopen week, waarin de bezuinigingen op de kinderbijslag werden aangekondigd, praat Marnix Koolhaas met Dirk Damsma, gezinshistoricus, over de geschiedenis van de Kinderbijslag.
11.05 Reportage van Jacqueline Maris naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Het landschap van de IJsselmeerpolders", waarin Lelystad - gebouwd door planoloog Cornelis van Eesteren - als een planologische mislukking wordt omschreven. (NAI)
11.10 Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Jan Juffermans, redacteur van de Kleine Aarde, naar aanleiding van een bericht in de Kleine Aarde dat de fabriek in Friedrichshafen waar de eerste zeppelin werd gebouwd, nu bezig is met het ontwerpen van een milieuvriendelijke zeppelin die in 1997 weer in productie moet worden genomen, als milieuvriendelijk alternatief voor het luchtverkeer (minder geluid, geen startbanen nodig, minder milieuverontreiniging).
11.15 Gesprek met 73-jarige Pijpbewoner Piet Besselsen nav verschijnen van de boeken "De Albert Cuyp, geschiedenis van een bruisende markt" (De Milliano, A'dam) en "Het geheim van de Albert Cuyp, jeugdherinneringen aan de jaren 1900-1940 in de A'damse Pijp" (uitg. Wijkcentrum Ceintuur A'dam) plus tentoonstelling in Stadsdeelkantoor de Pijp, Karel du Jardinstraat 65.
11.20 Marnix Koolhaas telefonisch in gesprek met Vilan van de Loo, onderzoekster Vrouwenstudies, naar aanleiding van haar onderzoek naar gedwongen seksualiteit tijdens de oorlog. Zij zoekt voor haar boek ooggetuigen die hun ervaringen willen vertellen.
11.25 Vierde en laatste aflevering van de Spoor Terug serie De bevrijding van het Zuiden, in 1944, deze aflevering gaat over de Prinses Irene Brigade.
Aan het woord komen:
- Rudi Hemmes
- Meik van Lienden
- Harry Davies
- Theo van Besouw
- Arie van Soest


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie