OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 Naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek (uitg. Bas Lubberhuizen) leest Arie Kleijwegt een oude column voor die hij eerder heeft gepubliceerd in Broadcast Magazine en die de titel s geworden van zijn boek "De dansorkesten van de BBC". Hij vertelt hierin hoe hij in de jaren '38, '39 naar de BBC luisterde tijdens het huiswerk maken en hoe de Engelse dansmuziek die hij daar hoorde indruk op hem maakte.
10.10 Naar aanleiding van het besluit dat de voorkeurspelling binnenkort de enige spelling zal zijn, met een aantal kleine wijzigingen, praat Kees Slager met de historicus G.C. Molewijk over de geschiedenis van de spelling van de Nederlandse taal. Molewijk is tegen een grootscheepse spellingverandering, omdat men went aan een bepaald woordbeeld. Als een nieuwe spelling wordt ingevoerd moet men weer opnieuw gaan wennen aan een nieuw woordbeeld.
Publicaties Molewijk:
"De sitroen van de ginekoloog" (1994) - Meulenhoff
"Spellingverandering van zin naar onzin" (1992?) - SDU
10.30 Jacqueline Maris in gesprek met filmhistoricus Bert Hogenkamp over de geschiedenis van 75 jaar Polygoonjournaal
10.45 Hans Olink in gesprek met Jan Brabers, die deze week promoveerde op zijn proefschrift "De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de KUN 1923-1982" (uitg. Gerard Noodt Instituut, Nijmegen), waar vele prominenten zijn afgestudeerd die gezichtsbepalend waren voor de politiek in naoorlogs Nederland (zoals Beel, Cals, Marijnen en van Agt, van den Brink, en Veringa en nog vele parlementariërs, burgemeesters en topfunctionarissen).
11.04 Naar aanleiding van de onlangs verschenen scheurkalender "Geschiedeniskalender" van het historisch maandblad Spieghel Historiael (uitg. SDU) stelt Kees Slager de vraag van blaadje 1 (1 januari 1995): Sinds wanneer wordt nieuwjaar op 1 januari gevierd?". Degene die het eerste belt met het goede antwoord (1575) krijgt de kalender cadeau.
11.05 Reportage van Jacqueline Maris naar aanleiding van het verschijnen van het boek "De borrel is schaarsch en kaal geworden, Amsterdamse horeca 1940-1945" van Paul Arnoldussen en Jolande Otten (Bas Lubberhuizen).
(De reportage is leuker dan het boek !!)
11.10 Reportage van Chaja Zeegers naar aanleiding van het verschijnen van het boek "Trouw en De Vrije Pers in bezet Rotterdam", een facsimile uitgave van alle Rotterdamse uitgaven van Trouw en De Vrije Pers (Kok-Voorhoeve, Kampen).
11.20 5e aflevering van de 14-delige Spoor Terugserie "De Loffelijcke Compagnie" over de geschiedenis van de VOC.
"Ambon en Saparua"
Na de verovering van de Banda-archipel in 1621 komt het Molukse hoofdeiland Ambon aan de beurt om door de VOC gemonopoliseerd te worden. Vijftig jaar duurt het voordat de Molukkers zich laten knechten en de winsten van de peper en kruidnagelen onbelemmerd naar het vaderland kunnen stromen.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie Kees Slager

advertentie