OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.05 In de Ochtendwijding verhaalt Arie Kleijwegt hoe in de jaren '60 het VPRO-bestuur in wilde grijpen in een documentaire van Dick Verkijk over een museum dat door de Poolse overheid was ingericht in Auschwitz en de bedenkelijke rol daarbij van het Nederlandse Auschwitz-comité, en hoe Lou de Jong dat verhinderde.
10.10 Discussie van Marnix Koolhaas met Hans Blom, historicus aan de UvA die bezig is met een grootscheeps onderzoeksproject naar de geschiedenis van de verzuiling in Nederland, omroephistoricus Huub Wijfjes wiens boek "75 jaar omroep" deze week verscheen (Waanders, Zwolle), en met cultuursocioloog Mel van Elteren, ter gelegenheid van de herdenking van de eerste radio-uitzending, vandaag exact 75 jaar geleden, over de geschiedenis van de omroep, de rol van de verzuiling en de toekomst van de radio.
Plus reportage van Paul van der Gaag over de expositie in het Omroepmuseum n.a.v. 75 jaar radio. Paul praat met museummedewerker Piet Bakker en met de 86-jarige radio-amateur Henk Jesse.
11.05 Reportage van Gerard Leenders naar aanleiding van de viering van het 50-jarig bestaan van de MARVA.
Verschenen is het boek "De geschiedschrijving van de MARVA" door Annet van Dissel, en er is een expositie over 50 jaar MARVA in het Helders Marinemuseum.
11.10 Telefoongesprek met Jan Vaessen, directeur van het Arnhems Openluchtmuseum, naar aanleiding van berichten in de krant over tegenvallende recettes.
11.14 Recensie door Kees Slager van het nieuwe tijdschrift Open Monument van de Vereniging Open Monumenten
11.20 6de aflevering van de 14-delige Spoor Terugserie "De Loffelijcke Compagnie" over de geschiedenis van de VOC.
Kaap de Goede Hoop:
De reis naar de Oost vergt, door de barre omstandigheden aan boord, veel slachtoffers. Daarom krijgt Jan van Riebeeck in 1652 de opdracht een verversingspost te stichten aan de zuidkust van Afrika. De eerste negen Vrijburghers die zich aan de Kaap vestigen zijn de voorouders van de huidige Afrikaners.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie Marnix Koolhaas

advertentie