OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.04 Het werk van het Haagsch Persbureau Matla vormt de rode draad van deze uitzending, met achtereenvolgens:
-De ochtendwijding van Arie Kleijwegt ( n.a.v. de ramp bij Faro herinnerde Arie zich een vliegtuig uit de jaren 60, toen hij boven Little Rock vloog waar op dat moment 1000 para's werden ingezet tegen de opstand van de zwarte
Amerikanen) ;
- door Jacqueline Maris en Marnix Koolhaas gemaakte interviews met de dames Gerda Huberts en Wil Kortekaas, die al decennia lang het Haagsch Persbureau Matla drijven en iedere maand weer de Matla-agenda samenstellen; dit werd gelardeerd met "De moord van Ittervoort" ( Jacqueline Maris); "de ontsnapping uit Breda", een bijdrage van Hans Olink (op 26 december 1952 ontsnapten 7 Nederlandse oorlogsmisdadigers uit de strafgevangenis te Breda; Olink interviewde een bewaker van toen, die op het moment van de ontsnapping weliswaar geen dienst had, maar er veel over wist te vertellen); en een bijdrage van Jacqueline Maris over de mislukte tegencoup, op 13 december 1967, van de in juni van datzelfde jaar door het leger afgezette koning van Griekenland.

11.04 - reportage van van Gerard Leenders over een heropvoering van werk van "Het stemmenorkest" of "Vocal Orchestra" door het Haarlems koor "Malle Babbe". "Het stemmenorkest" gaf op 27 december 1943 zijn eerste opvoering in de Jappenkampen; met een interview met Helen Colijn, destijds een van de leden van het orkest en schrijfster van het boek "De kracht van een lied".
-"Suriname en de Tweede Wereldoorlog; I"; deel 6 van een elfdelige Spoor-Terug-serie "Wi egi sani", over de geschiedenis van Suriname. Door John Jansen van Galen werden de volgende personen geïnterviewd: Percy Wijngaarde, wiens vader Jantje het Spitfirefonds oprichtte; André Loor, wiens vader bij de monding van de rivier de Nickerie, gewapend met een karabijn, Suriname zou verdedigen tegen Duitse duikboten; en Jimmy Douglas, de politieagent die na de inval van de Duitsers in het moederland alle in Suriname woonachtige Duitsers interneerde, en die later, op last van gouverneur Kielstra hoeren en bedelaars arresteerde, om zo de zedeloosheid en de kans op venerische ziekten (met name voor de sinds november 1941 bij de bauxietmijnen gestationeerde Amerikaanse soldaten) te reduceren.
Samenstelling: John Jansen van Galen en Jacqueline Maris.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering

advertentie