OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.06 In zijn ochtendwijding doet Arie Kleijwegt vandaag de zwaluwstaartconstructie van de historie uit de doeken: Aan de geschiedenis wordt voortgebouwd door elkaar opvolgende generaties. Daar komt bij dat dat in een welhaast kwadratisch versneld tempo gebeurt... en heden en verleden grijpen in elkaar.
10.09 Marnix Koolhaas discussieert met Jan Bank, hoogleraar vaderlandse geschiedenis in Leiden, en met Jo Tollebeek, Leuven, maar tijdelijk gestationeerd aan de RUG, faculteit Letteren/Geschiedenis, over de zin en/of de onzin van het beoefenen van de historiografie. Aanleiding woredt gevormd door " De vreugden van Houssaye", een boek geschreven door Jo Tollebeek en Tom Verschaffel; inhoud: geschiedenis bedrijf je uit puur persoonlijke interesse, er is geen sprake van maatschappelijke relevantie. Bank is het, zo gesteld, niet met deze opvatting eens.
10.30 Essay Jan Bank over (de geschiedenis van) Fokker.
10.40 Vele historici en archivarissen zitten met spanning te wachten op de komst van 5 kubieke meter aan historische documenten, tijdens WO II verdwenen, en meer dan 45 jaar opgeslagen in Moskou. Vandaag het relaas van vrouwen van het Vrouwenarchief (IAV), geregistreerd door Jacqueline Maris.
Naar aanleiding van dit item vraagt Marnix Koolhaas aan studiogasten Jan Bank en Jo Tollebeek in hoeverre hierbij sprake is van "historische sensatie" ( een term van Huizinga).
11.05 In de rubriek "De Agenda" wordt vandaag o.m. aandacht besteed aan de geschiedenis van het carnaval vanaf 1900, een tentoonstelling hierover in het Noord-Brabants Museum; een opname van Omroep Brabant, waarin mevrouw Gientje Spiero vertelt over de jaren '30, toen zij en haar zusje zongen op het traditionele Oeteldonkse zondagmiddagmatinee.
11.10: de Woede van Wim Walk, inwoner van het middeleeuwse stadje Ravenstein dat het onderspit dreigt te moeten delven tegen de snode plannen van projectontwikkelaars.
11.16 Vierde deel van de Spoor Terug serie "66 Jaar vrijzinnig", over de geschiedenis van de VPRO: De coup.
De delen 1 t/m 5 zijn verkorte versies van de in 1986 uitgezonden 5-delige serie ("60 Jaar Vrijzinnig");
samenstellers: Kees Slager en Kiki Amsberg; Marnix Koolhaas monteerde de korte versies van nu.
Aansluitend heeft Marnix het met Arie Kleijwegt, oud-directeur TV van de VPRO, over "de coup" van de VPRO in 1968.
11.51 Jacqueline Maris trof in het huis waar zij onlangs is komen wonen, glasplaten aan met daarop de stem van Albert Schweitzer. Over deze vondst, en over hoe zij met dit materiaal heeft moeten leuren bij diverse instellingen, praat ze met Marnix Koolhaas. Er wordt een fragment gedraaid van een orgelspelende Schweitzer.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie