OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.07 De Ochtendwijding van Arie Kleijwegt is vandaag getiteld: "Van de prins geen kwaad". Arie haalt persoonlijke herinneringen op aan Prins Bernhard, herinneringen waaruit blijkt dat men wat Arie betreft van deze prins geen kwaad dient te spreken. Arie is een fan van Bernhard sinds 1950, toen laatstgenoemde Arie en een aantal kompanen een lift gaf van Paramaribo naar Brazilië en weer terug.
10.13 Op 4 november promoveerde de 58-jarige jurist en mensenrechtenactivist Adnan Buyung Nasution met een proefschrift getiteld "The aspiration for constitutional government in Indonesia". Hij beschrijft daarin de geschiedenis van de zogeheten Constituante, de grondwetgevende vergadering die onder het Sukarno-bewind van de jaren '50 een moderne, democratische grondwet voorbereidde. Volgens Nasution is die vergadering helemaal geen mislukking geworden, zoals de officiële Indonesische geschiedschrijving beweert, maar heeft Sukarno vlak voor de eindovereenstemming de vergadering naar huis gestuurd. En daarmee werd de basis gelegd voor een autoritair bewind dat onder Sukarno's opvolger en huidige president Suharto alleen maar sterker en repressiever werd.
Nasution is in Nederland gepromoveerd omdat hij de distantie nodig had en omdat zijn promotor prof. Peters een goede begeleider voor hem was.
Inmiddels heeft een aantal dag- en weekbladen in Indonesië al ruim aandacht besteed aan het proefschrift.
Naar aanleiding van het bloedbad op Dili (nov. 1991): de rol van de Nederlandse regering was een jaar geleden "te stijf", maar de problemen die daaruit zijn voortgevloeid ziet Nasution als tijdelijke; bovendien is hij van mening dat de koppeling ontwikkelingshulp-mensenrechten die Nederland heeft gelegd, als principieel juist.
Nasution verwacht geen Joegoslavische toestanden na "teveel" democratisering: als de onderdrukking in Indonesië zo doorgaat, wordt de zaak precair. De eenheid van de 2000 volken van de archipel kan niet worden bereikt door een ideologie van de macht.
11.48 Op 8 december is het 10 jaar geleden dat de zogenaamde Decembermoorden in Paramaribo plaatsvonden. Rita Rahman is lid van het comité dat zich bezighoudt met de herdenking van de slachtoffers. Zij draagt een door haar geschreven essay voor waarin zij aandacht besteedt aan "de plaats van Suriname in het mondiaal historisch besef". Aansluitend praat Marnix Koolhaas met haar over de pogingen van het comité om niet alleen in Nederland maar ook juist in Suriname de moorden te herdenken o.m door het oprichten van een monument ter nagedachtenis van de slachtoffers.
10.59 Een onthulling van Wim de Bie, op band gezet door Kiki Amsberg. In 1984 zou Brinkman, verkleed als Sinterklaas, bekendmaken dat de VPRO de B-status had bereikt.
11.05 Marnix Koolhaas leest de door Gerard Leenders opgestelde Agenda, waarin o.a. aandacht wordt gevraagd voor een reizende tentoonstelling die duidelijk maakt dat het oude cultuurlandschap langs de grote rivieren behouden moet blijven, en dat de voorgenomen dijkverzwaringen, die ten koste zullen gaan van veel oude dijkwoningen, dus geen doorgang mogen vinden.
11.09 Japik de Jong, parttime boer ( en leraar Frans) in Oostermeer (Friesland) stuurde OVT een bandje waarop zijn woede tegen de plannen een eeuwenoud cultuurlandschap tussen Drogeham en Rottevalle te doorsnijden met een rondweg.
11.14 6de en laatste deel van de Spoor Terug serie over de geschiedenis van de VPRO "Van B naar A", waarin de periode 1982-1992 wordt geschetst.
11.50 Tien jaar geleden ontdekte musicoloog Dunning dat de 18de-eeuwse Nederlandse diplomaat Unico Wilhelm Graaf van Wassenaer van Obdam de componist was van de Concerti Armonici, die tot dan waren toegeschreven aan de 18de-eeuwse componist Pergolesi. Onlangs bleek dat ook 3 sonates uit 1714 door Wassenaer te zijn gecomponeerd. Muziekuitgever Saul Groen organiseerde in het zaaltje boven zijn zaak de première van Nederland, en Hans Olink registreerde het.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie