OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.07 Naar aanleiding van het feit dat het 75 jaar geleden is dat de Russische revolutie uitbrak spreekt Hans Olink met Bruno Naarden, hoogleraar Ruslandkunde en Russische geschiedenis aan de UvA, en verbonden aan het Oost Europa
Instituut van deze universiteit. De geschiedenis van Rusland na de revolutie en de verhouding Nederland-Rusland in de afgelopen decennia komen uitvoerig aan de orde. Zo maakte Naarden duidelijk dat Nederland uitzonderlijk laat was met de erkenning van de SU: er stonden nl. geen grote belangen op het spel, Het kleine, zich neutraal opstellende Nederland kon zich lange tijd de luxe permitteren "verschrikkelijk antibolsjewistisch" te blijven.
In deze discussie, ergens in het midden, wordt een band gedraaid met daarop de stem van Gerbrandy, en deze voormalige staatsman heeft het over de mogelijke erkenning van de Sovjet Unie.
10.33 Jacqueline Maris sprak vorig jaar in het kader van de serie "De nieuwe mens" met Joop Uriot, die in mei 1956 met zijn gezin en vier kinderen naar de stad Salino in Rusland emigreerde. Een jaar later keerde hij al weer terug, berooid en gedesillusioneerd.
Onlangs is Uriot overleden, maar hij vroeg zijn kinderen verslaggeefster Maris inzage te geven in zijn brieven uit de Russische tijd. Maris was er bij toen de dochters Uriot de doos met brieven openmaakten; Kees Slager leest fragmenten uit die correspondentie.
10.48 Zaterdag 14 november wordt de Nieuwe Communistische Partij (NCPN) opgericht. Naar aanleiding hiervan heeft Hans Olink een gesprek met een der oprichters, de historicus Rene Dammen.
11.05 In het kader van de rubriek "De Agenda" een keuze uit artikelen uit historische/archeologische bladen: nummer 5 van het Historisch Nieuwsblad; de Spieghel Historiael; Scarabee; Alledaagse dingen.
11.09 Vijfde deel van de zesdelige serie over de geschiedenis van de VPRO "66 Jaar Vrijzinnig": De Invloed.
De delen 1 t/m 5 zijn verkorte versies van een in 1986 uitgezonden serie, toen getiteld : ""60 Jaar Vrijzinnig"".
Samenstelling: Kees Slager en Kiki Amsberg, montage: Marnix Koolhaas."
11.42 Afgelopen dinsdag kreeg blueszanger Harry Muskee ( Cuby van Cuby and the Blizzards) de Culturele Prijs van de provincie Drenthe, omdat hij al 25 jaar lang het "Drentse-plattelands-jongeren-gevoel" heeft weten uit te drukken.
Gerard Leenders en Jacqueline Maris maakten opnames in de dorpskroeg van Grolloo, de plaats waar Muskee in de jaren '60 woonde.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Hans Olink

advertentie