OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.08 Hoe de data 6, 7 en 8 december in de geschiedenis van de verhouding tussen Nederland en Indonesië met elkaar vervlochten zijn geraakt; hoe de datum waarop de toespraak van Wilhelmina vastgesteld was op 7 december, omdat die samenviel met de eerste verjaardag van de Japanse aanval op Pearl Harbor, maar dat Indonesië toen al weer een dag verder was; en hoe een en ander samenhangt met de datumgrens, dit alles legt Arie Kleijwegt ons uit in zijn ochtendwijding.
10.10 Over de geschiedenis van de sinterklaastraditie in Nederland en over de dreigende teloorgang van deze traditie spreken Hans Olink en Kees Slager met Henk van Benthem en Nicolaas Matsier [Tjit Reinsma].
In dit gesprek enkele historische geluidsfragmenten: een van 31 jaar geleden van Godfried Bomans, die de opvoedkundige aspecten van het sinterklaasfeest behandelt, en een lang gedeelte uit 1969: "Freud en Sinterklaas", van Anton Constandse.
Tenslotte voert Kees Slager een telefoongesprek met mevrouw Rita Vingerling van de actiegroep tot behoud van de traditionele Sinterklaasviering.
11.08 Op voorspraak van de Amelander Hans de Bruin mocht Marnix Koolhaas de traditionele Sundeklaasviering, in de nacht van 4 op 5 december, in Hollum, op Ameland meebeleven.
11.05 Kees Slager leest de door Gerard Leenders samengestelde agenda. Aan bod komen: "Columbus per computer" in het Amsterdams Historisch; "Feest op school", in het Nationaal Schoolmuseum te Rotterdam; een tentoonstelling van oude schoolwandplaten in het Drents Museum te Assen, en de de laatste dag van de tentoonstelling "Een laboratorium voor de ziel", in het Universiteitsmuseum te Groningen.
11.11 Deel 3 van "Wi Egi sani", serie over de geschiedenis van Suriname: "De Koelies". Deze gedramatiseerde documentaire speelt zich af in het Suriname van na de afschaffing van de slavernij en het gaat over de contract-arbeiders die naar onze kolonie werden gehaald om de opengevallen plaatsen van de slaven op te vullen.
Spelers: Mevrouw Asja Baldew Singh als Kokila en Mahindre Persad Jagsar als Mathoera.
Samenstelling: Babette Niemel.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Kees Slager

advertentie