OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering achtereenvolgens de volgende onderdelen:

10.08 In zijn Ochtendwijding heeft Arie Kleijwegt het over een oorlogservaring van de Amerikaanse presidentskandidaat van 1972, George Mc Govern.
10.10 Het essay wordt uitgesproken door ex-docent aan de KMA te Breda, de militair historicus Jan Schulten. Hij geeft een historisch overzicht van de wording van het dienstplichtigenleger in Nederland.
10.15 Een half uur lang wordt de dienstplicht behandeld. N.a.v. het rapport van de cie. Meijer praten militair historicus en oud-docent aan de KMA Jan Schulten en Leon Wecke, polemoloog, verbonden aan de KUN, onder leiding van Marnix Koolhaas over de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse (dienstplichtigen)leger en de vele discussies over het verschijnsel dienstplicht.
De discussie wordt voorafgegaan door historische uitspraken van diverse bewindslieden, en wordt afgesloten met een fragment van een dienstweigeraar.
10.48 Onlangs heeft de gemeente Haarlem, sector Natuur en Milieu, een wandelenquête gehouden onder de bezoekers van de Haarlemmerhout. Jacqueline Maris maakte met neerlandicus Wim Vogel een literaire wandeling door dit uit de 16de eeuw stammende oerbos, tevens bos van Beets en Bomans; verder onderhield zij zich met ambtenaar Ch. Nibbering over oergevoelens in de genen, die de Haarlemmerhout bij genoemde heer blijkt op te wekken.
11.06 De allereerste OVT-agenda. Gerard Leenders maakte hem, Marnix Koolhaas las hem, en Jacqueline Maris bezocht een op de agenda voorkomende tentoonstelling: die over de Deense sprookjesschrijver Hans Andersen. Vooraf een door Kiki Amsberg gelezen sprookje van genoemde schrijver: "zij deugde niet" (band).
11.14 De Spoor Terug documentaire: Vandaag deel twee van de zesdelige serie over de geschiedenis van de VPRO:
"66 Jaar Vrijzinnig") Samenstelling Kiki Amsberg en Kees Slager, montage Marnix Koolhaas. De delen 1 t/m 5 zijn verkorte versies van de in 1986 uitgezonden vijfdelige serie ( "60 jaar Vrijzinnig").
11.45 Marnix Koolhaas bezocht met Harmen van Houten de plek waar ooit Domela op een zeepkist het verzamelde volk toesprak.
11.56 De historische slotmuziek is vandaag: "Marching thru Georgia", een mars waarover Arie Kleijwegt ooit de woorden: "Te Land, ter zee en in de lucht" uitsprak voor de radio; woorden die hij, naar zijn eigen zeggen heeft weten doen veranderen in: "Ter zee, te land en in de lucht", aangezien in de Grondwet staat vermeld dat "Nederland beschikt over een zeemacht en een landmacht". Marnix Koolhaas praat met Arie over de tijden dat laatstgenoemde het programma van de Nederlandse strijdkrachten presenteerde.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie