OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering de volgende onderdelen:

10.06 In zijn ochtendwijding noemt Arie Kleijwegt een aantal als mijlpalen der geschiedenis op te vatten gebeurtenissen: het aantreden van Bill Clinton, afgelopen week, dat van Kennedy in 1961; en het verscheiden van de Amerikaanse filmster Audrey Hepburn.
10.10 N.a.v. de hevig woedende discussie, de afgelopen week, over het al dan niet verloederd zijn van het universiteit en van de stand van het wetenschappelijk onderzoek (een discussie die in gang gezet werd door het demonstratief aanbieden van hun beider doctorsbullen door de heren Piet Vroon en Andre Klukhuhn), naar aanleiding van dit alles praat Marnix Koolhaas met Willem Frijhoff, hoogleraar culturele en mentale aspecten van de pre-industriële samenlevingen aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, en bovendien gespecialiseerd in de geschiedenis van ons universitaire bedrijf, en met Cyrille Fijnaut, hoogleraar criminologie en recht aan dezelfde onderwijsinstelling en aan de Universiteit van Leuven.
Frijhoff behandelt de geschiedenis van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, en Fijnaut zal vooral ingaan op de invloed van overheid en bedrijfsleven in de afgelopen jaren op het wetenschappelijk onderzoek in zijn vakgebied. Zo onthult hij dat het ministerie van Justitie de, de justitieel overheid onwelgevallige, conclusies van een door Fijnaut verricht onderzoek door hemzelf wilde laten veranderen, iets waar Fijnaut voor heeft gepast. Die conclusie was: "Meer politie onder een sterke greep van justitie is geen goed instrument voor het terugdringen van de criminaliteit".
Wat het wetenschappelijk onderwijs betreft: geen van beide heren is er voor studenten les te laten geven door een soort enkel voor dat doel opgeleide mensen (klonen, noemt Fijnaut hen) en de hoogleraren louter onderzoek te laten doen.
11.04 Marnix Koolhaas leest de door Gerard Leenders samengestelde agenda. Vandaag werden de luisteraars geattendeerd op de volgende tentoonstellingen:
-de Elfstedentochten, in het schaatsmuseum te Hindeloopen;
-Robinson Crusoe in Nederland, in de Universiteitsbibliotheek van Groningen;
-Werken over de grens, in het Drents Museum te Assen, over de buitenlandse werknemers, "Hollandgangers" genaamd, uit de periode 1600-1900;
-Net even anders, valsemunterij in Nederland, in het museum van 's Rijks Munt in Utrecht;
-Alledaags, maar bijzonder, in het Limburgs Volkskundig Centrum, in kasteel Limbricht, een expositie van voorbeelden van Limburgse volkskunst uit de periode van 1750-1950.
11.09 Paarden, kanaries en muizen werden in de Eerste Wereldoorlog op grote schaal ingezet in de strijd. In Glasgow is zelfs een monument voor de in de strijd gevallen muizen en kanariepietjes. Hans Olink spreekt hierover uitvoerig met Klaas Visser, penningmeester van de Western Front Association, een vereniging van mensen die zich onledig houden met de Eerste Wereldoorlog. Visser is gespecialiseerd in de rol van dieren in die oorlog.
11.25 Aflevering 10 van de Spoor-Terug-serie "Wi egi sani" over de geschiedenis van Surinam: "Abaisa en de onafhankelijkheid". Dit deel behandelt de sociale onrust in Suriname vanaf de jaren '60. Op 28 februari van 1973 ontstaat de grootste stakingsgolf, wanneer 13 vakbondsleiders, die hadden opgeroepen tot staking tegen het beleid van het kabinet Sedney, worden gearresteerd. Bij de straatrellen die daarop volgden werd de Boslandcreool Abaisa gedood. Nederland werkte versneld toe naar de onafhankelijkheid van Suriname, om een militair ingrijpen te voorkomen.
Aan het woord komen:
-voormalig stakingsleider Arthur ten Berge (leraar);
-mr. dr. Jhan Adhin, in 1973 minister van justitie, thans regeringsadviseur;
-Rudi Kross, vakbondsbestuurder, in een fragment uit een radio-uitzending van de KRO uit 1973;
-vakbondsbestuurder Jhawnie, toentertijd voorzitter van de bond bij Bruynzeel.
Op 25 november 1975 wordt Suriname onafhankelijk. Tenslotte een fragment uit een verslag van deze gebeurtenis.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie