OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering de volgende onderdelen:

10.07 In z'n ochtendwijding haalt Arie Kleijwegt herinneringen op aan de Elfstedentocht van 18 januari 1963; winnaar: Reinier Paping; verslaggevers Jan Cottaar en Arie Kleijwegt; en deze laatste stond te blauwbekken bij Bartlehiem, de plaats waar de schaatsers twee maal langskomen.
10.12 Hans Olink praat met Henk Becker, hoogleraar sociale wetenschappen aan de RUU, n.a.v. diens onlangs verschenen boek: "Generaties en hun kansen" [Meulenhoff]. Becker beweert dat de mate waarin iemands loopbaan al dan niet succesvol is, afhangt van de generatie, het geboortecohort waartoe de bewuste persoon behoort.
Hij onderscheidt de volgende cohorten: de vooroorlogse (geboren tussen 1910-1930), de stille (1930-1940), de protestgeneratie (1940- 1955), de verloren generatie (lost generation) van 1955-1970; voor die daarna, de huidige, heeft hij nog geen definitieve naam, maar "pragmatische generatie" zou geen gekke term zijn.
Becker heeft drie niet bepaald optimistische scenario's voor de toekomst van Nederland:
1.de renaissance van Europa, waarbij voorwaarde is dat de gemeenschappelijke markt een succes wordt, iets waarvoor iedereen op de arbeidsmarkt hard moet werken en veel moet inleveren;
2.de Europese integratie mislukt ten gevolge van een mondiale herverdeling; gevolg; de pragmatische generatie kan beter emigreren;
3.Nederland wordt meegetrokken in een neerwaartse spiraal en wordt een ontwikkelingsland.
10.50 Op 1 november 1992 besteedden we aandacht aan de zogeheten "Moskouse Archieven", 50 kubieke meter door de Duitsers geroofde, vervolgens door de Russen geconfisqueerde en in Moskou opgeslagen Nederlandse documenten. In maart 1992 is het overdrachtsverdrag tussen Nederland en Rusland getekend, maar de archieven zijn nog immer niet terug in ons land. Ook de Theosofische Vereniging te Amsterdam wacht nog steeds. Jacqueline Maris spreekt met secretaresse Kuipers en dier medebestuurslid de heer Jansen.
10.58 Marnix Koolhaas doet twee oproepen:
-aan hen die in de oorlog positieve ervaringen hebben opgedaan met Duitse bezetters;
-aan hen die in het bezit zijn van op band ingesproken persoonlijke ervaringen.
OVT wil aan beide onderwerpen binnenkort aandacht besteden.
11.04 Marnix Koolhaas leest de door Gerard Leenders samengestelde agenda, waarin aandacht wordt gevraagd voor onder meer de volgende onderwerpen: een expositie over het werk van de cartografen Blaeu, in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum; een expositie voor kinderen over Columbus in het Scheepvaartmuseum te Rotterdam; een tentoonstelling van foto's van Marcel Terlouw van parlementariërs, de pizzakoerier, de dagjesmensen op en nabij het Binnenhof.
Tenslotte wordt d.m.v. een reportage (startend om 11.07 uur) van Kiki Amsberg uitgebreid aandacht geschonken aan het leven en werken van de drukker-graficus Frans Bosen; in het Amsterdamse Filmmuseum hangen filmaffiches uit de jaren 20 en 30 van de hand van Bosen.
Vinder van dit voor kort onbekend werk is de kunstenaar Joop Vermeij, tevens tekenleraar van het Haarlemse Mendelcollege.
11.24 Deel 9 van de Spoor-Terug-serie "Wi egi sani" over de geschiedenis van Suriname. Deze staat geheel in het teken van de culturele beweging Wi egi Sani, die in de jaren 50 in Nederland opkwam voor de eigen Surinaamse taal en cultuur, maar die zich vervolgens ontwikkelde tot een nationalistische partij (PNR) onder leiding van Eddy Bruma, een partij die een grote rol zou spelen in de Surinaamse strijd om onafhankelijkheid.
Aan het woord komen;
Hugo Kooks, een Surinamer die in 1950 in Nederland aankomt en meteen werk vindt als lasser;
de onderwijzer Eugene Gessel, een der initiatiefnemers van Wi egi sani;
de inmiddels overleden aannemer Sep Tam, een man die zich destijds bijzonder aangetrokken voelde tot de ideeën van Eddy Bruma.
HA-fragmenten: een verslag van het koninklijk bezoek aan Suriname in 1955; een fragment uit een interview dat gehouden werd met Eddy Bruma vlak voor de verkiezingen van 1969.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie