OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering de volgende onderdelen:


10.07 De column van Arie Kleijwegt gaat over de cultuurveranderingen die in de loop der geschiedenis plaats hebben gehad. In de jaren 50, zo herinnert Arie zich, sprak men een minister nog met "excellentie" aan, ook al zag men de excellentie in kwestie voor z'n ogen van het voetstuk vallen.
10.10 N.a.v. het thema van de komende Boekenweek: de biografie, een discussie over dit thema aan de hand van enkele door gespreksleider Marnix Koolhaas geciteerde en door hemzelf opgestelde stellingen.
Gasten: Igor Cornelissen, journalist, en schrijver van de binnenkort uit te komen "Speurtocht naar de (auto-)biografie"; Gerard Mulder, journalist, werkzaam bij het Historisch Nieuwsblad en is samen met Paul Koedijk biograaf van schrijver/journalist Henk van Randwijk;
Wim Hazeu, schrijver van de biografie over Achterberg.
Verder is aanwezig Sylvia Dornseiffer, directeur van de Stichting Fonds voor de Letteren. Af en toe wordt zij in de discussie betrokken, maar de voornaamste reden dat zij er is, is het feit dat zij namens het Fonds commentaar zal leveren op een vrijdag 26 februari verschenen artikel in De Telegraaf. Telegraaf-journalist I. Sitniakowsy maakt hierin gewag van het feit dat door De Slegte de stipendium-aanvragen bij genoemd Fonds uit de jaren '73-'75 zijn gekocht van een anonymus, aanvragen die op de aanstaande Europese Antiquarenbeurs (4 t/m 6 maart in de RAI te Amsterdam) voor het oog van Nederlandse volk te kijk zullen liggen.
Dornseiffer legt uit dat het archief van het Fonds compleet is, dat genoemde aanvragen afkomstig moeten zijn uit het archief van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten en hoe dat in z'n werk is gegaan. Verder zal alles in het werk gesteld worden om de stukken bij de Antiquarenbeurs weg te halen. De desbetreffende schrijvers [of hun erven] zal de zaak schriftelijk worden uitgelegd.
- Essay van Igor Cornelissen over de enige internationaal vermaarde Nederlanders Mata Hari en Marinus van der Lubbe.
11.03 Marnix koolhaas leest de door Gerard Leenders samengestelde agenda.
11.08 Verleden jaar promoveerde Madeleine van Strien aan de RUG op het proefschrift: "Le Voyage de Hollande. Verslagen van Franse reizigers in de Verenigde Provincien 1748-1795". Kiki Amsberg wandelde met van Strien door het oude deel van Amsterdam om te horen wat de reizigers van toen daar het liefst bezochten.
11.26 Deel 4 en slot van 't Heike, een serie documentaires over de geschiedenis van St. Willebrord (een dwars dorp in West-Brabant) : over de ondernemerszin van de Willebrorder, de trots van het dorp: de wielrennerij en niet te vergeten over zangeres Corrie Konings, en een terugblik op de armoe van vroeger.
Geïnterviewden: Rini Wagtmans en Wim van Est (wielrenners), Kees Brouwers (assurantiekantoor-houder) en Toon Koevoets alias De Smel.
11.55 Vorige week werd bekend dat in Moskou de schedel van Adolf Hitler was teruggevonden. Naar aanleiding hiervan doet Marnix Koolhaas een oproep: Wie weet waar het gebeente van Mussert is?


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie