OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering de volgende onderdelen:

10.08 In zijn Ochtendwijding haalt Arie Kleijwegt herinneringen op aan zijn verslaggeving van het koninklijk bezoek aan Zweden in het jaar 1957. Juliana en Bernhard zouden een bezoek brengen aan de fabriekshallen van Skania Vabis, en omdat het Paar nogal lang op zich liet wachten citeerde Arie wat uit de vanwege het bedrijf verstrekte folders; schaamteloze reclame, vond DAF en diende een klacht in bij de regeringscommissaris.
10.11 Marnix Koolhaas in gesprek met vier gasten over de Filmkeuring, een instituut dat in 1928 in het leven werd geroepen en dat, na de met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door de Tweede Kamer binnenkort te nemen beslissing daartoe, het volgend jaar niet meer zal bestaan.
De geschiedenis van de Filmkeuring wordt geschetst door Jos van der Burg, historicus en door J. van den Heuvel, hoogleraar politicologie en bestuurskunde aan de VU te Amsterdam. Van den Burg en Van den Heuvel zijn de auteurs van het in opdracht van WVC in 1991 bij de SDU verschenen boek: "Film en Overheidsbeleid. Van censuur naar zelfregulering".
Verder met Bram Reijnhoudt, filmcriticus, en Piet van Wijk, directeur van Film en Wetenschap. Reijnhoudt vertelt wat in het verleden de praktijk van de filmkeuring inhield; Piet van Wijk, tenslotte, uit in de uitzending felle kritiek op genoemd wetenschappelijk rapport en op de conclusie ervan en die conclusie luidt: de Filmkeuring moet afgeschaft worden. De kritiek van Van Wijk komt hierop neer: het rapport spreekt in badinerende termen over de activiteiten van de cie. Filmkeuring, althans, dat is de persoonlijke mening van Van Wijk. Daarnaast, zo zegt hij, is er de mening van de hoogleraar mediapsychologie Van der Voort, die in het blad "Film" heeft geschreven dat het rapport tendentieus is en naar de opheffing van het instituut toeschrijft; bovendien vindt Van der Voort, nog steeds volgens Van Wijk, dat in het boek de filmkeuring overdreven veel aandacht krijgt; Van den Heuvel heeft zitten "ziek-zoeken" bij de Filmkeuring, heeft geen serieuze aandacht voor de video-keuring.
Met twee historische fragmenten: een uitspraak van de eerste voorzitter, de heer David van Staveren (1938); en voorzitter Schuller van de Centrale Cie. voor de Filmkeuring (1974)
11.04 Marnix Koolhaas leest de door Gerard Leenders samengestelde agenda, waarin aandacht wordt gevraagd voor o.a. een tentoonstelling over 100 jaar Amsterdams studentenleven in het Amsterdamse Universiteitsmuseum De Agnietenkapel; een tentoonstelling over de eerste vrouwelijke docent aan een Nederlandse universiteit, Dr. Marie Elise Loke, in de UB van Groningen.
Verder is in studio 2000 in Amsterdam een tentoonstelling te zien van werk van de Nederlandse schilderes Charlie Toorop, een dochter van Jan Toorop. De fotografe Eva Besnyo is de schoondochter van Charlie Toorop. Kiki Amsberg loopt samen met Eva Besnyo over de expositie en Eva vertelt over Charlie Toorop.
11.22 Deel twee van de Spoor Terug serie over de geschiedenis van St. Willebrord (een dwars dorp in West-Brabant) behandelt de oorlogsjaren, de zwarte handel, de rol van de R.K Kerk en de eerbied voor de overledenen.
Sprekers: Toon Koevoets (alias De Smel); Wim van Est, de latere wielrenner, die in de oorlogsjaren in St. Willebrord onderdook; Kees Brouwer, ooit smokkelaar, later wethouder van Rucphen; en Broeder Bakker.
Samenstelling: Elke Couperus. Presentatie en regie: Kiki Amsberg.
11.54 Beeldend kunstenaar Sjoerd Bartlema is lid van de bewonerswerkgroep Sloterdijk, een werkgroep die zich al meer dan 20 jaar inzet voor het behoud van het historische karakter van wat ooit een rustiek dorpje was: Sloterdijk. 6 dijkhuizen zouden nu moeten wijken voor de bouw van een hotel en een kantoorflat. En dat terwijl op dit moment een kantoorkolos van Elsevier van 86 meter hoog in aanbouw is, aan de overkant van de A 10 die op 30 meter van de slingerdijk loopt. Jacqueline Maris registreerde zijn woede.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie