OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering de volgende onderdelen:

10.10 Was Arie Kleijwegt de vorige week boos op Lou de Jong (zie Ochtendwijding 7 maart 1993), deze week is de woede verre van bekoeld. Maar vandaag moeten de 'journalistieke hovelingen', als Hofland en Ischa Meijer het ontgelden. Kritiekloos zitten ze aan de voeten van de goeroe; en de RVU, waarvoor Meijer een uitzending met De Jong verzorgde, krijgt een veeg uit de pan: deze zendgemachtigde presteerde het de afgelopen week openlijk reclame te maken voor de memoires van Lou de Jong.
10.10 Al enige tijd ligt het wetsvoorstel wijziging Naamwet ter behandeling. Als dit voorstel kracht van wet krijgt, zal ieder echtpaar waarvan de vrouw zwanger is, nog voor de geboorte van het kind voor de rechter kunnen laten vastleggen of de boreling de naam van vader dan wel van moeder krijgt. Naar aanleiding hiervan een uiteenzetting over de geschiedenis van de naamwetgeving en een discussie over het nu voorliggende wijzigingsvoorstel.
Gasten in de studio: Nico Plomp, adjunct-directeur van het Centraal Bureau voor de Genealogie en Hans Koopman, hoofd afdeling Burgerlijke staat van het Ministerie van Justitie. Aan de telefoon is Wendelien Elzinga, wetenschappelijk medewerkster van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUL.
Plomp en Koopman doen de geschiedenis uit de doeken.
Koopman vertelt dat hij degene is op wiens bureau de verzoeken voor naamswijziging belanden (zo'n 3500 per jaar, in de meeste gevallen gaat het om naamswijziging na ontbinding van het huwelijk).
Elzinga noemt het voorstel "een dode mus voor vrouwen" en zij vindt het moment waarop over de naam beslist moet worden, ongelukkig: families moeten geheel worden vrijgelaten in hun keuze en het moment van de aangifte van de geboorte is het enige juiste.
10.45 De afgelopen week naam de Amsterdamse gemeenteraad het besluit een gloednieuw sportstadion te bouwen; naar het lijkt het doodvonnis voor het Olympisch Stadion (architect: Jan Wils, bouwjaar: 1928)
Marnix praat hierover met Maurits Nibbering, kunsthistoricus en voorzitter van het actiecomité tot behoud van het Olympisch Stadion.
Nibbering vindt dat het feit dat het Ol. Stadion in cultuur-historisch opzicht van waarde is, een vergeten verhaal: het is begonnen als nationaal stadion (AJC-bijeenkomsten, viering regeringsjubilea) en is dat altijd gebleven.
Van het nieuw te bouwen stadion zal Ajax de vaste bespeler zijn.
11.04 Marnix Koolhaas leest de door hemzelf samengestelde agenda. Aandacht voor de volgende exposities en een lezing:
-Museum Klooster Ter Apel: eucharistievieringen
-Museum De vier quartieren, Oirschot: Heilige mensen, Heilige Heiligen
-Amsterdams Historisch: Tijd van Leven ( ook al aan de orde op 7 maart 1993)
-Hollandse Schouwburg, Amsterdam: 100 jaar Hollandse Schouwburg
-Museum van het Postmodernisme, een museum voor twee dagen, opgericht door Studium Generale RUG
-Restaurant Aan de Vork, Odijk: een lezing door de gem. archeoloog van de stad Utrecht: 12 eeuwen Utrecht, de stad archeologisch bekeken.
11.09 Loe Meulenberg (antiquariaat Parade, Amsterdam) verzamelt biografieën van het genre: 'Mijn leven met...'
Hans Olink zocht hem op.
11.20 De Zuster komt zo! is een zesdelige serie over de geschiedenis van de verpleging in Nederland. Deel 1, een gedramatiseerde documentaire onder de titel: 'Nosokomos. Wij verplegen' behandelt de aanloop op weg naar de professionalisering van het vak en speelt zich af rond 1900.
De in 1893 opgerichte Nederlandse Bond voor de Ziekenverpleging wordt bestierd door de heren doktoren. Verpleegsters zijn 'liefdezusters', die zonder morren hun zware taak in opoffering voor de medemens vervullen. Daarom richten de verpleegsters in 1900 de eigen beroepsorganisatie 'Nosokomos' op die ook aan de verpleegsters denkt.
Te horen zijn :
-Ineke Veenhoven als Frederike Meijboom (Nosokomos);
-Wil Reijn als Anna Reijnvaan (opofferende liefdezuster);
-Hedy Wiegner als Zuster Mara.
Aan het gedramatiseerde gedeelte voorafgaand horen we mevrouw Hiltje van der Weij, conservator van het museumpje van het AZU, en de stem van Florence Nightingale.Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie