OVT

OVT

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering de volgende onderdelen:

10.07 De Ochtendwijding van Arie Kleijwegt, die gaat over selectieve perceptie. Ofwel: je hoort wat je wilt of verwacht te horen. Arie verhaalt hoe hij Pierre Janssen interviewde over zijn herinneringen aan de Slag bij Arnhem. De technicus had bij de montage een fout gemaakt en een zin teveel weggeknipt, zodat te horen viel dat: "de parachutisten welhaast meteen dood moeten zijn geweest. (..) Dat was een feestelijk gezicht". Men verwachtte te horen "Dat was een vreselijk gezicht", en Arie werd allerwegen gefeliciteerd met zijn gevoelige reportage.
10.10 Op 18 oktober wordt in de Tweede Kamer de nota Jacht en Wildbeheer van Staatssecretaris Gabor behandeld. Naar aanleiding daarvan praat Kees Slager over de geschiedenis van de jacht in Nederland met mevrouw Heidi Dahles, die drie jaar geleden promoveerde op haar studie over de wereld van de jacht in Nederland, getiteld "Mannen in het Groen".
10.45 Interview met Elma Verheij, journaliste van Vrij Nederland, over de affaire Zündler. Alphons Zündler was een SS-er en bewaker van de Hollandsche Schouwburg, die in zijn eentje een aantal Joden de Schouwburg heeft weten uit te smokkelen en zo heeft behoed voor deportatie. Voor zijn verdiensten is hij door een aantal geredden voorgedragen voor de zogenaamde Yad Vashem-onderscheiding. Weer een andere groep Joden is heel erg boos geworden: een SS-er die onderscheiding, dat nooit! Voorts zou hij zich vergrepen hebben aan de vrouwen die hij heeft gered. Voorlopig krijgt Zündler die onderscheiding dus niet, in afwachting van weer een onderzoek. Begrijpelijkerwijs zijn de voornamelijk vrouwen die hem oorspronkelijk hebben voorgedragen heel erg verontwaardigd, want zij hebben dat onderzoek goed gedaan.
Verhey vertelt over de verdiensten van Zündler, en de gang van zaken nu.
En Hajo Meyer - overlevende van Auschwitz, wil comité oprichten om Zündler toch zijn onderscheiding te doen toekomen - leest een essay.
11.06 Kees Slager in gesprek met Lex Smit, documentalist De Rotterdamse Courant, die de afgelopen jaar het uit bijna een miljoen foto's bestaande foto-archief van het Vrije Volk heeft geïnventariseerd.
11.14 Recensie van de zojuist verschenen biografie van Henri Polak van Salvador Bloemgarten, plus klein historisch fragment (SDU)
10.15 Reportage van Paul van der Gaag over de expositie ´De juffrouw van de telefoon', over het beroep van telefoniste in de eerste veertig jaren van deze eeuw. (tevens boek)
11.25 Aflevering 5 van de zevendelige serie Land in zee, gaat over de selectie voor het wonen in de Noordoost-polder en de opstandige jeugd.
Aan het woord:
- boerenzoon Frans Simmes die na de oorlog solliciteert naar een stuk land.
- Robert Mulder, die in 1952 met Pa en Ma in Emmeloord komt wonen.
- De heer Lindenberg, verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid in de polder vanaf 1947.
- mevrouw Muller, die fraaie herinneringen heeft aan het huisbezoek van de toelatingscommissie.
- Frans Bakker, die bij zijn sollicitatie ervaart dat Walcherse boeren voor gaan.


Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Tijden bij benadering
Presentatie: Marnix Koolhaas

advertentie