James Kennedy over Trumpianen: erfgenamen van 1775?