2e uur: Vakantieman Bart Nauta, Wat weet jij eigenlijk van mij?, 06-08-2023