Christiaan Snouck Hurgronje, arabist uit de 19e eeuw