Vergeten Antikoloniale stemmen

Vergeten Antikoloniale stemmen

Ons koloniaal verleden wordt nogal eens vergoelijkt met het argument dat men in de negentiende eeuw nu eenmaal anders dacht dan nu en dat er indertijd geen protest was tegen de gang van zaken in onze koloniën. Historici Maartje Janse en Anne-Lot Hoek doen onderzoek naar de manier waarop wij met ons koloniale verleden omgaan. Zij ontdekten dat de tegenstemmen er wel degelijk waren, maar dat ze veelal zijn toegedekt of genegeerd. De onderzoeksters kwamen antikoloniale meningen tegen onder burgers, militairen, schrijvers, journalisten en academici. Door die bronnen in samenhang te publiceren hopen Janse en Hoek de antikoloniale stemmen uit het verleden luid en duidelijk voor het voetlicht te brengen.Beide historici zijn te gast.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

Met deze week een smet op het blazoen van Little house on the Prairie: Amerikaniste Markha Valenta komt vertellen over racisme in serie en boek. Verder aandacht voor de Berlijnse luchtbrug, de column van Philip Freriks, schuldige koloniale taal in musea, vroeg antikoloniaal verzet, het boerkaverbod, lichaamssappen en een Spoor Terug over 1000 jaar slag bij Vlaardingen.

advertentie